rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • vyborny obchod!
 • rýchle dodanie
 • Obchod je spoľahlivý a s dodávka je vybavená veľmi rýchlo. Odporúčam.
 • maximálna spokojnosť
 • Objednal som na obed a na druhy deň ranno už bolo v boxe direct4me.
 • Rýchle doručenie
  Nízke náklady na dopravu
  Dobrý sortiment
 • rýchla komunikácia a dodanie
 • Najrýchlejšie dodanie
  Výborná cena
  Liečivo, o ktorom mi všade tvrdili od roku 2019, že je "nedostupné", cez etabletku naraz bolo dostupné. A výborné bylinkové liečivo.
 • Ceny
  Dostupnosť tovaru
  Zľavový kód
  Vyzdvihnutie v boxe kedykoľvek
  Doručenie na druhý deň pokiaľ objednám do 6:00 hod.
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liečivom je ropinirol, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných agonisti dopamínu. Agonisty dopamínu ovplyvňujú mozog podobným spôsobom ako prirodzená látka, ktorá sa nazýva dopamín.
Liek sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúča sa individuálna titrácia dávky, ktorá bude účinná a tolerovaná. Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú užívať jedenkrát denne a v ten istý čas každý deň.

Úvodná titrácia dávky
Začiatočná dávka sú 2 mg 1x denne počas 1. týždňa; táto dávka sa má od 2. týždňa liečby zvýšiť na 4 mg 1x  denne. Terapeutická odpoveď sa môže dosiahnuť pri dávke 4 mg 1x denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.

Terapeutický režim
Pacienti majú pokračovať v užívaní najnižšej dávky tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním, pri ktorej sa dosiahne kontrola príznakov.
Ak sa pri dávke 4 mg 1x denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvýšiť o 2 mg v týždňových alebo dlhších intervaloch, a to až na dávku 8 mg 1x denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním.
Ak sa ani pri dávke 8 mg 1x  denne tabletami ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, denná dávka sa môže zvýšiť o 2 mg až 4 mg v dvojtýždňových alebo dlhších intervaloch.
Maximálna denná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 24 mg.

Dĺžka liečby:
Ak sa liečba preruší na 1 deň alebo dlhšie, má sa zvážiť opätovné začatie titrácie dávky.
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne v priebehu obdobia 1 týždňa.

Prechod z filmom obalených tabliet ropinirolu (s okamžitým uvoľňovaním) na tablety s predĺženým uvoľňovaním
Celková denná dávka ropinirolu s okamžitým uvoľňovaním:
0,75-2,25 mg sa môže nahradiť 2 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním.
3,-4,5 mg sa môže nahradiť 4 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním.
6 mg sa môže nahradiť 6 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním.
7,5-9 mg sa môže nahradiť 8 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním.
12 mg sa môže nahradiť 12 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním.
15-18 mg sa môže nahradiť 16 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním.
21 mg sa môže nahradiť 20 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním.
24 mg sa môže nahradiť 24 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním.

Starší pacienti
U pacientov vo veku 75 a starších sa môže zvážiť pomalšia titrácia dávky počas úvodnej fázy liečby.

Poškodená funkcia obličiek
Pacienti v terminálnom štádiu ochorenia obličiek (pacienti podstupujúci hemodialýzu): odporúčaná úvodná dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je 2 mg 1x denne.
Ďalšie zvyšovanie dávky má byť na základe znášanlivosti a účinnosti.
Odporúčaná maximálna dávka tabliet ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním je u pacientov podstupujúcich pravidelnú hemodialýzu 18 mg/deň.
Dodatočné dávky po hemodialýze sa nevyžadujú.

Ak sa tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú ako prídavná liečba k levodope, je možné postupne znižovať dávku levodopy v závislosti od klinickej odpovede. 
V klinických skúšaniach sa u pacientov súčasne užívajúcich tablety ropinirolu s predĺženým uvoľňovaním dávka levodopy postupne znižovala približne o 30%.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú 1x denne a v ten istý čas každý deň, môžu sa užívať nezávisle od jedla.
Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa musia prehĺtať celé a nesmú sa žuvať, drviť ani deliť.

Upozornenie

Ropinirol sa počas tehotenstva neodporúča používať, pokiaľ možný prínos pre pacientku neprevažuje možné riziko pre plod.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
Používanie ropinirolu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bez pravidelnej hemodialýzy sa neštudovalo.
Liek sa nesmie podávať pacientom s poruchou funkcie pečene.
Z dôvodu rizika hypotenzie sa pacienti s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením majú liečiť opatrne.
Pacienti so závažnými psychotickými poruchami sa nesmú liečiť agonistami dopamínu, pokiaľ potenciálne prínosy neprevažujú riziká.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť halucinácie.
Fajčenie môže ovplyvniť potrebu úpravy dávkovania ropinirolu.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800