Prevádzkovateľ internetového výdaja

Obchodné meno: Lekáreň RPT, s.r.o.

Sídlo: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina

IČO: 52 740 447

IČ DPH: SK2121130022

Zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka: Sro, Oddiel: 73514/L

Zastúpenou: Jozef Kužma – konateľ

Email: obchod@etabletka.sk

Bankový účet (IBAN): SK53 0900 0000 0051 6533 0238

 

Odborný zástupca: Mgr. Róbert Dlábik

Kód poskytovateľa: P06281160301

Číslo povolenia: 06705/2019/OZ