rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje buprenorfín a maloxón. Liek sa používa na liečbu závislosti od opioidových (narkotických) drog ako heroín a morfín u drogovo závislých, ktorí súhlasili s liečbou ich závislosti. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba musí byť pod dohľadom lekára so skúsenosťami v liečbe závislosti od opiátov/narkománii.

Začiatok liečby (indukcia):
Dospelý a dospievajúci nad 15 rokov: 2-4 mg buprenorfínu a 0,5 - 1 mg naloxónu denne. Ďalšie 2-4 mg buprenorfínu a 0,5 - 1 mg naloxónu môžu byť podané 1. deň v závislosti na individuálnych požiadavkách pacienta.

Úprava dávkovania a udržiavacia liečba:
Po začatí liečby v 1. deň, by mal byť pacient v priebehu niekoľkých najbližších dní postupne úpravou dávky podľa klinického účinku u jednotlivého pacienta, stabilizovaný na udržiavaciu dávku. Titrácia dávky v krokoch po 2-8 mg buprenorfínu a 0,5-2  mg naloxónu sa riadi opakovaným hodnotením klinického a psychologického stavu pacienta.
Maximálna dennú dávka by nemala byť vyššia ako 24 mg buprenorfínu a 6 mg naloxónu (3 tablety).

Nižšie ako denné dávkovanie:
Po uspokojivej stabilizácií sa frekvencia dávok môže znížiť na podávanie každý druhý deň, pričom dávka je dvojnásobkom individuálne titrovanej dennej dávky.
U niektorých pacientov môže byť po úspešne dosiahnutej stabilizácii frekvencia podávania znížená na 3-krát týždenne (napríklad v pondelok, stredu a piatok). Dávka v pondelok a v stredu by mala byť dvojnásobkom individuálne titrovanej dennej dávky a piatková dávka by mala byť trojnásobkom individuálne titrovanej dennej dávky bez podania dávky v ostatných dňoch.

Ukončenie liečby:
Ak pacient súhlasí, môže sa dávka po dosiahnutí uspokojivej stabilizácie postupne znižovať na nižšiu udržiavaciu dávku; v niektorých priaznivých prípadoch môže byť liečba ukončená.

Porucha funkcie pečene: Pacientom s miernou, až strednou poruchou funkcie pečene sa odporúčjú nižšie počiatočné dávky a opatrná titrácia dávky.

Spôsob použitia

Liek sa užíva sublinguálne. Tableta sa umiestni pod jazyk, kým sa úplne nerozpustí. Pacienti by nemali prehĺtať alebo konzumovať jedlo alebo nápoje, kým sa tableta úplne nerozpustí. Dávka sa skladá z viacerých tabliet lieku s odlišnou silou, ktoré môžu byť užívané všetky naraz alebo v dvoch rozdelených dávkach; druhá dávka sa užíva ihneď po rozpustení prvej dávky. 

Upozornenie

Liek sa má používať počas tehotenstva len v prípade, že potenciálne výhody prevažujú nad potenciálnymi rizikami pre plod.
Dojčenie je potrebné prerušiť počas liečby týmto liekom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou pečeňovou nedostatočnosťou.
Pri dávkovaní u pacientov so závažným poškodením obličiek sa odporúča opatrnosť (klírens kreatinínu < 30 ml/min)
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 15 rokov nebola stanovená.
Liek sa nesmie súbežne užívať spolu s antagonistmi opioidov (naltrexón, nalmefén) na liečbu závislosti od alkoholu alebo opioidov.
Liek môže mať vplyb na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Forma pre RX

Sublingválna tableta

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800