rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • spokojnosť
 • Veĺmi spokojná tovar je doručený za 2-3dni v dobrom stave
 • dobrý výber, rýchle dodanie bez problémov, spoľahlivosť
 • Ako vždy nadmieru spokojný.
 • Veľká výhoda
 • Cena
  Rychle dodanie
 • Takéto e dodanie, človek sa môže hneď liečiť. Je to veľmi dobre hlavne pre nás, ktorý kvôli chorobe sa ťažšie pohybujú. Páči sa mi , že si môžem v kľude prečítať informácie o daných liekoch. Porozmýšľať a nemusíte
  sa ponáhľať, lebo za mnou už stoja ďalší ľudia.
 • Dobré ceny, rýchle doručenie
 • Rýchle dodanie
 • Rýchle dodanie,veľká spokojnosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek je polosyntetické betalaktámové antibiotikum s baktericídnym účinkom patriace k cefalosporínom III. generácie. Má širokú antibakteriálnu akvititu tak proti grampozitívnym, ako aj proti gramnegatívnym baktériám. Na rozdiel od cefalosporínov I. a II. generácie má podstatne vyššiu aktivitu na gramnegatívne baktérie, vysoký stupeň odolnosti voči betalaktamázam, vysokú afinitu k väzbovým miestam penicilín viažucich proteínov (PBP) a nízku schopnosť indukcie betalaktamáz.

Liek je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií v monoterapii:

 • infekcie horných a dolných dýchacích ciest;
 • infekcie horných a dolných močových ciest;
 • peritonitída, cholecystitída, cholangitída a iné vnútrobrušné infekcie;
 • sepsa;
 • zápal mozgových blán;
 • infekcie kože a mäkkých tkanív;
 • infekcie kostí a kĺbov;
 • zápalové ochorenia malej panvy, endometritída, kvapavka a iné infekcie pohlavného ústrojenstva

Liek môže byť indikovaný aj na profylaxiu pooperačných infekcií u pacientov po brušných, gynekologických, kardiovaskulárnych a ortopedických operáciách. Liek sa môže podávať aj súbežne s inými antibiotikami, pokiaľ je taká kombinácia indikovaná.  Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každá injekčná liekovka obsahuje 1 g cefoperazónu.

Dospelí
Bežná dávka je 2 až 4 g denne, ktorá sa podáva rozdelene v rovnakých dávkach každých 12 hodín.
Pri závažných infekciách je možné dennú dávku zvýšiť na 8 g, ktorá sa podáva rozdelene v rovnakých dávkach každých 12 hodín.
Bolo popísané aj podávanie dennej dávky 12 g rozdelene v rovnakých dávkach každých 8 hodín a podávanie dennej dávky až 16 g rozdelene v niekoľkých dávkach, ktoré prebehlo bez komplikácií. Liečba môže začať skôr, ako sú k dispozícii výsledky testov citlivosti.

V liečbe nekomplikovanej gonokokovej uretritídy sa odporúča dávka 500 mg i.m. jednorazovo.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Dávka by bez starostlivého sledovania sérových koncentrácií nemala prekročiť 2 g denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s glomerulárnou filtráciou nižšou ako 0,3 ml/s alebo seróvou hladinou kreatinínu nad 310 μmol/l má byť maximálna dávka cefoperazónu 4 g denne. 
Počas dialýzy sa plazmatický polčas cefoperazónu mierne skracuje, a preto by dávkovacia schéma mala rešpektovať rozvrh dialýz.

Použitie pri súbežnej poruche funkcie pečene a obličiek:
Bez prísneho sledovania koncentrácií cefoperazónu v sére by v týchto prípadoch nemala byť prekročená denná dávka 2 g cefoperazónu denne.

Dávkovanie u detí:
U dojčiat a detí sa podáva 50 – 200 mg/kg cefoperazónu denne v rozdelených dávkach každých 8 až 12 hodín. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 12 g/deň.

Dávkovanie u novorodencov
Novorodencom mladším ako 8 dní sa liek podáva v 12-hodinových intervaloch.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia:

Liek sa podáva metódou hlbokej intramuskulárnej injekcie alebo intravenózne, formou jednorázovej alebo kontinuálnej infúzie. Pokyny na riedenie viď. SPC časť 6.6. 

Upozornenie:

Tento liek možno použiť počas tehotenstva iba vtedy, ak je nevyhnutne potrebný.
Je potrebná zvýšená opatrnosť pri podávaní cefoperazónu dojčiacej matke.
U predčasne narodených detí a u novorodencov je potrebné zvážiť očakávaný prínos a potenciálne riziká liečby. 
U pacientov s poruchou funkcie pečene a /alebo obličiek sa má liek podávať s opatrnosťou. 
Liek sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou každému pacientovi, ktorý má v anamnéze alergické reakcie. 
Pri dlhodobom podávaní cefoperazónu môže dôjsť k rozmnoženiu necitlivých mikroorganizmov. 
Skúška na prítomnosť cukru v moči pri použití Benediktovho alebo Fehlingovho roztoku môže byť falošne pozitívna.
Tento liek obsahuje 1,5 mmol (alebo 34 mg) sodíka v dávke.
Nepiť alkohol. 
Zmrazené roztoky sa majú pred použitím rozmraziť pri teplote 15 – 25 °C. Nepoužitá časť rozmrazeného roztoku sa má zlikvidovať. Opakovane nezamrazovať! Podmienky na uchovávanie sú uvedené v SPC časť 6.3. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Prášok na injekčný a infúzny roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800