rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Účinná látka lieku je klozapín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývanej antipsychotiká.

Používa sa na:

 • liečbu osôb so schizofréniou, u ktorých liečba inými liekmi bola neúčinná.
 • liečbu závažných porúch myslenia, citových reakcií a správania u osôb s Parkinsonovou chorobou, u ktorých liečba inými liekmi nebola účinná.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí upraviť individuálne. Mala by sa použiť najnižšia účinná dávka. Potrebná je opatrná titrácia ako aj plán deleného dávkovania, aby sa minimalizovalo riziko hypotenzie, kŕčových záchvatov a sedácie.
Začiatok liečby musí byť obmedzený na pacientov, u ktorých je hladina WBC ≥ 3500/mm3 (3,5x109/L) a ANC ≥ 2000/mm3 (2,0x109/L) v rámci štandardizovaných normálnych limitov.

Pacienti rezistentní na liečbu schizofrénie:
12,5 mg 1 alebo 2x v 1. deň. Nasleduje 25 mg 1 alebo 2x na druhý deň. Ak sa dobre znáša, denná dávka sa môže zvyšovať v prírastkoch 25 až 50 mg, aby sa dosiahla úroveň dávky až do 300 mg/deň v priebehu 2 až 3 týždňov. Potom, ak je to potrebné, sa môže denná dávka ďalej zvyšovať v prírastkoch 50 až 100 mg v intervaloch po pol týždni alebo najlepšie v týždňových intervaloch.
U väčšiny pacientov sa antipsychotický účinok očakáva po podaní 200 až 450 mg/deň v rozdelených dávkach. Celková denná dávka môže byť rozdelená nerovnomerne, pričom väčšia časť sa má podať pred spaním.
Maximálna dávka je až do 900 mg/deň. Ale nesmie sa zabúdať na možnosť zvýšeného výskytu nežiaducich účinkov (najmä kŕčových záchvatov), ktoré sa vyskytujú pri dávkach nad 450 mg/deň.
Udržiavacia dávka: Po dosiahnutí maximálneho terapeutického účinku je možné pacientov účinne udržiavať pri nižších dávkach. Preto sa odporúča opatrná titrácia smerom dole. V liečbe by sa malo pokračovať po dobu najmenej 6 mesiacov. V prípade, že denná dávka neprekročí 200 mg, podávanie 1x denne večer môže byť postačujúce.
V prípade plánovaného ukončenia liečby klozapínom sa odporúča postupné znižovanie dávky po dobu 1-2 týždňov. Ak je potrebné náhle prerušenie liečby, pacient by mal byť starostlivo sledovaný, či sa u neho nevyskytnú abstinenčné príznaky .

Psychotické poruchy vyskytujúce sa v priebehu Parkinsonovej choroby, v prípadoch, keď zlyhala štandardná liečba:
Počiatočná dávka nesmie prekročiť 12,5 mg/deň podávaných večer. Následné zvyšovanie dávky sa musí uskutočňovať v prírastkoch 12,5 mg, s maximálne 2 prírastkami týždenne, maximálne 50 mg; dávka, ktorá sa nemôže dosiahnuť do konca druhého týždňa. Celková denná dávka by sa mala podávať v 1 dávke večer.
Stredná účinná dávka sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 25-37,5 mg/deň. V prípade, že liečba po dobu aspoň 1 týždňa s dávkou 50 mg nezabezpečila uspokojivú liečebnú reakciu, môže sa dávka opatrne zvyšovať o 12,5 mg/týždeň.
Dávka 50 mg/deň by sa mala prekročiť len vo výnimočných prípadoch a nikdy sa nesmie prekročiť maximálna dávka 100 mg/deň.
Zvyšovanie dávky by sa malo obmedziť alebo odložiť, ak sa objaví ortostatická hypotenzia, nadmerný útlm alebo zmätenosť.
Odporúča sa postupné znižovanie dávky v prírastkoch 12,5 mg počas najmenej jedného týždňa, najlepšie dvoch).

U pacientov vo veku 60 rokov a viac sa na začiatku liečby sa odporúča mimoriadne nízka dávka (12,5 mg raz v prvý deň), s následnými prírastkami dávky obmedzenými na 25 mg/deň.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Upozornenie
Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri predpisovaní lieku tehotným ženám.
Počas liečby sa nemá dojčiť.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 16 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
U pacientov s poškodením pečene sa liek podáva opatrne, s pravidelným monitorovaním pečeňových testov.
Počas prvých týždňov liečby je potrebné sledovať krvný tlak.
Pacienti, u ktorých sa vyvinula myokarditída alebo kardiomyopatia, nesmú liek znovu používať.
Liečba sa musí okamžite prerušiť v prípade neutropénie alebo agranulocytózy.
Ak sa počas liečby vyskytne horúčka, je potrebné okamžite vyhľadať lekára (riziko neuroleptického malígneho syndrómu).
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby (najmä v prvých týždňoch) sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Fajčenie a kofeín ovplyvňujú koncentráciu liečiva.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Forma pre RX

Tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800