rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • vyborny obchod!
 • rýchle dodanie
 • Obchod je spoľahlivý a s dodávka je vybavená veľmi rýchlo. Odporúčam.
 • maximálna spokojnosť
 • Objednal som na obed a na druhy deň ranno už bolo v boxe direct4me.
 • Rýchle doručenie
  Nízke náklady na dopravu
  Dobrý sortiment
 • rýchla komunikácia a dodanie
 • Najrýchlejšie dodanie
  Výborná cena
  Liečivo, o ktorom mi všade tvrdili od roku 2019, že je "nedostupné", cez etabletku naraz bolo dostupné. A výborné bylinkové liečivo.
 • Ceny
  Dostupnosť tovaru
  Zľavový kód
  Vyzdvihnutie v boxe kedykoľvek
  Doručenie na druhý deň pokiaľ objednám do 6:00 hod.
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek je polypeptidové antibiotikum zo skupiny polymyxínov E. Liek sa podáva injekčne na liečbu niektorých typov závažných infekcií spôsobených určitými baktériami. Liek sa používa vtedy, keď iné antibiotiká nie sú vhodné. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci:
Udržiavacia dávka je 9 MIU/deň v 2-3 rozdelených dávkach. U pacientov, ktorí sú závažne chorí, sa má podať 9 MIU ako úvodná dávka. Najvhodnejší časový interval pre prvú udržiavaciu dávku nebol stanovený.

Intratekálne a intraventrikulárne podanie
U dospelých je odporúčané nasledovné dávkovanie:
Intraventrikulárny spôsob: 125 000 IU/deň.
Intratekálne podávané dávky nemajú presiahnuť tie, ktoré sú odporúčané pre intraventrikulárne použitie.
U detí nemožno stanoviť žiadne špecifické odporúčané dávkovanie pre intratekálne a intraventrikulárne spôsoby podania.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Odporúčajú sa úpravy dávok podľa klírensu kreatinínu. Zníženia dávky sa odporúčajú u pacientov s klírensom kreatinínu < 50 ml/min. Odporúčané dávkovanie je 2x denne.
Klírens kreatinínu < 50-30 ml/min: denná dávka je 5,5-7,5 MIU.
Klírens kreatinínu < 30-10 ml/min: denná dávka je 4,5-5,5 MIU.
Klírens kreatinínu < 10 ml/min: denná dávka je 3,5 MIU.
MIU = milión IU.

Hemodialýza a nepretržitá hemo(dia)filtrácia:
Nemožno stanoviť stabilnú odporúčanú dávku. Majú sa zvážiť nasledovné režimy.
Hemodialýza:
Dni bez hemodialýzy: 2,25 MIU/deň (2,2-2,3 MIU/deň).
V deň hemodialýzy: 3 MIU/deň počas hemodialyzačných dní, má sa podať po hemodialýze. Odporúčané dávkovanie je 2x denne.
CVVHF/CVVHDF:
Ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek. Odporúčané dávkovanie je 3x denne.

Pediatrická populácia:
Pri výbere dávky je potrebné vziať do úvahy obličkovú zrelosť. Dávka má vychádzať z čistej telesnej hmotnosti.
Deti s telesnou hmotnosťou ≤ 40 kg: podáva sa 75 000-150 000 IU/kg/deň rozdelených do 3 dávok.
Pre deti s telesnou hmotnosťou vyššou ako 40 kg sa má zvážiť použitie dávkovacích odporúčaní pre dospelých.
Pri podávaní lieku dojčatám mladším ako 1 rok sa vyžaduje opatrnosť, pretože v tejto vekovej skupine nie je funkcia obličiek úplne zrelá.

Konverzná tabuľka týkajúca sa dávky je uvedená v SPC, časť 4.2.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intravenózne ako pomalá infúzia počas 30-60 minút. Kolistimetát sodný sa vo vodnom roztoku hydrolyzuje na liečivo kolistín. Pri príprave dávky, najmä keď je potrebná kombinácia viacdávkových injekčných liekoviek, sa musí rekonštitúcia potrebnej dávky vykonať použitím prísne aseptickej techniky. Jedna injekčná liekovka s práškom na injekčný roztok sa riedi 3 ml fyziologického roztoku. Roztoky je nutné pripravovať čerstvé, najmenej raz za 24 hodín. Pre infúziu obsah rekonštituovanej injekčnej liekovky môže byť zriedený, zvyčajne 50 ml 0,9 % chloridu sodného. Počas rekonštitúcie je potrebné jemne premiešať, aby sa zabránilo speneniu. Liek je určený na jednorazové použitie, nepoužitý roztok sa má zlikvidovať. Z mikrobiologického hľadiska, ak spôsob otvorenia/rekonštitúcie/zriedenia nezamedzí riziku mikrobiálnej kontaminácie, liek sa má použiť okamžite. Roztoky na infúziu, ktoré boli rozriedené mimo pôvodný objem injekčnej liekovky a/alebo s koncentráciou < 80 000 IU/ml, majú byť použité okamžite.

Upozornenie

Vždy, keď je to možné, má sa zvážiť súčasné i.v. podávanie kolistimetátu sodného s iným antibiotikom a má sa zohľadniť zostávajúca citlivosť patogénov počas liečby. Keďže bol zaznamenaný nárast rezistencie na i.v. kolistín, najmä keď sa používal v monoterapii, má sa zvážiť súčasné podávanie s inými antibiotikami, aby sa predišlo vzniku rezistencie.
Počas tehotenstva sa liek môže podávať len v nevyhnutnom prípade a pacientky je potrebné starostlivo monitorovať.
Kolistín prechádza do materského mlieka v množstvách, ktoré nemajú klinický efekt na dojčené dieťa.
U všetkých pacientov sa má na začiatku liečby a pravidelne počas liečby sledovať funkcia obličiek.
Liek sa uchováva pri teplote do 25 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Prášok na injekčný roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800