rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny, používa sa na úpravu hodnôt hladiny tukových látok v krvi nazývaných lipidy, z ktorých najznámejší je cholesterol. V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol a „dobrý“ cholesterol. Liek sa používa:

 • na liečbu vysokej hladiny cholesterolu. 
 • pri iných stavoch, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej porážky alebo iných zdravotných problémov, ktoré môžu byť zapríčinené ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza.

Liek zabraňuje v tele tvorbe „zlého“ cholesterolu. Tiež zlepšuje schopnosť tela odstraňovať ho z krvi. 

Liek sa užíva vtedy, ak zmena stravovania a zvýšená pohybová aktivita nestačili na úpravu hladiny cholesterolu. Počas užívania lieku sa musí pokračovať v diéte na zníženie cholesterolu a cvičení. Tento liek sa užíva naďalej, aj keď je v krvi normálna hladina cholesterolu na prevenciu vzniku zvýšenej hladiny cholesterolu.  Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby.

Liečba hypercholesterolémie

Odporúčaná začiatočná perorálna dávka je 5 alebo 10 mg 1x denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny aj u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín.
V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na 20 mg. 
Finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom.
Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg bol pod dohľadom odborníka.

Prevencia kardiovaskulárnych príhod

V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne.

Pediatrická populácia vo veku 6 - 17 rokov

Použitie v pediatrickej populácii majú určovať špecialisti.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia

U pediatrickej populácie s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne
U detí vo veku 6 až 9 rokov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajné rozmedzie dávky 5 – 10 mg perorálne jedenkrát denne.
U detí vo veku 10 až 17 rokov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajné rozmedzie dávok 5 – 20 mg perorálne jedenkrát denne.

Titrácia sa má u pediatrických pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu pediatrickej populácie

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia

U detí vo veku 6 až 17 rokov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je odporúčaná dávka 20 mg 1x denne

Podávanie pacientom s poruchou funkcie obličiek

U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg.

Podávanie pacientom s predispozíciou pre vznik myopatie

Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie

Spôsob použitia

Liek sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa zapíjajú v celku a dostatočným množstvom tekutiny. Nepiť grapefruitový džús

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, ktoré nepouživajú primeranú antikoncepciu.
Liek je kontraindikovaný u tehotných pacientok.
Liek je kontraindikovaný u žien, ktoré dojčia.
Liek sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov.
U pediatrických pacientov (6-17 rokov) sa nepoužíva 40 mg dávka.
Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so  stredne ťažkou poruchou obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min)
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (ULN).
Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov ázijského pôvodu.
Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s predispozíciou pre vznik myopatie.
Liek je kontaindikovaný u pacientov s myopatiou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín.
Liek obsahuje laktózu.
Nepiť alkohol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Filmom obalené tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800