rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • rychle dodanie
  nizke ceny
 • výborné, odporúčam
 • Rýchlosť dodania
 • Super výber
  Dobré ceny
  Oceňujem minulotýždňovú výhodnú cenu dopravy do Zásielkovne. Mohlo by to byť častejšie a pravidelne.
 • Pani, s ktorou som volala cez infolinku bola neskutočne milá a nápomocná. Odporučila mi zvoliť si dodanie do lekárne, aby som mala paralenove čapiky pre syna na ďalší deň doma. A aj tak bolo :) uuuuzasne! Veľmi ďakujem!
 • Cobra spolupraca,rychlost a serioznost
 • Expresne dorucenie
 • Velmi rzychke dodanie
 • Prehľadná ponuka, dobrá komunikácia s obchodom, rýchle dodanie a slušné expedičné poplatky.
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo nazývané lizinopril, ktoré patrí do skupiny liekov zvaných ACE inhibítory (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu). Používa sa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),
 • na liečbu srdcového zlyhania,
 • po nedávno prekonanom srdcovom záchvate (infarkte myokardu),
 • na liečbu problémov s obličkami spôsobených diabetom 2. typu u ľudí s vysokým tlakom krvi.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka má byť individuálna podľa profilu pacienta a odpovede na liečbu krvného tlaku.

Hypertenzia

Odporúčaná počiatočná dávka je 10 mg. Zvyčajná účinná udržiavacia dávka je 20 mg 1x denne. Všeobecne sa môže zvýšiť, ak sa požadovaný účinok nedá dosiahnuť v priebehu 2-4 týždňov na určitej výške dávky. Maximálna dávka, podávaná v dlhodobých klinických štúdiách bola 80 mg/deň.

Pacienti s výrazne aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón:
Odporúča sa úvodná dávka 2,5-5 mg. Liečba sa má začať pod dohľadom lekára.

Pacienti liečení diuretikami:
Diuretickú liečbu treba prerušiť 2-3 dni pred začatím liečby lizinoprilom. Ak nie je možné diuretikum vysadiť, liečba lizinoprilom sa má začať dávkou 5 mg. Je potrebné sledovať funkciu obličiek a sérový draslík. Nasledujúce dávky lieku sa majú upravovať podľa odpovede krvného tlaku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Dávkovanie sa má zakladať na klírense kreatinínu (viď SPC, Tabuľka 1).

Deti vo veku od 6 do 16 rokov:
U pacientov s hmotnosťou 20-50 kg je odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg 1x denne a maximálna denná dávka je 20 mg. U pacientov s hmotnosťou ≥50 kg je začiatočná dávka 5 mg 1x denne a maximálna denná dávka je 40 mg. Dávky vyššie ako 0,61 mg/kg (alebo prevyšujúce 40 mg) neboli u detí študované. U detí s poruchou funkcie obličiek sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka alebo predĺžený interval dávkovania.

Srdcové zlyhanie

Liečba sa môže začať dávkou 2,5 mg 1x denne, ktorá sa má podávať pod lekárskym dohľadom pre určenie prvotného účinku na krvný tlak. Dávka sa má zvyšovať prídavkami nie vyššími ako 10 mg, v intervaloch nie kratších ako 2 týždne, až po najvyššiu dávku tolerovanú pacientom. Maximálna dávka je 35 mg 1x denne.

Akútny infarkt myokardu

Počiatočná dávka (prvé 3 dni po infarkte):
Liečba sa môže začať v priebehu 24 hodín po nástupe symptómov. Liečba sa nemá začať, ak je systolický krvný tlak <100 mmHg. Prvá dávka je 5 mg perorálne, po ktorej nasleduje 5 mg za 24 hodín, 10 mg za 48 hodín, a potom 10 mg 1x denne. Pacientom s nízkym systolickým krvným tlakom (≤120 mmHg) sa má pri začatí liečby alebo počas prvých 3 dní po infarkte podávať dávka 2,5 mg. V prípade poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu <80 ml/min) sa má počiatočná dávka upraviť podľa klírensu kreatinínu kreatinínu (viď SPC, Tabuľka 1).

Udržiavacia dávka:
Udržiavacia dávka je 10 mg 1x denne. Ak dôjde k hypotenzii (systolický krvný tlak ≤100 mmHg), môže sa podávať udržiavacia denná dávka 5 mg s dočasnými zníženiami na 2,5 mg v prípade potreby. Ak dôjde k trvalej hypotenzii (systolický krvný tlak <90 mmHg počas viac ako 1 hodiny), treba liek vysadiť. Liečba má pokračovať počas 6 týždňov, a potom treba pacienta znova vyšetriť. Pacienti, u ktorých sa rozvinú symptómy srdcového zlyhania, majú pokračovať v užívaní lieku.

Renálne komplikácie pri diabete mellitus

U hypertenzných pacientov s diabetom mellitus 2. typu a začínajúcou nefropatiou je dávka 10 mg 1x denne. Dávka sa môže v prípade potreby zvýšiť na 20 mg 1x denne na dosiahnutie diastolického krvného tlaku <90 mmHg posediačky.

Ak pacient zabudne užiť dávku, užije ju hneď ako si spomenie a nasledujúcu dávku užije vo zvyčajnom čase. Ak sa však už blíži čas užitia ďalšej dávky, zabudnutá dávka sa vynechá.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú  každý deň približne v rovnaký čas, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia, má sa uprednostniť iná liečba s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom.
Liek sa neodporúča u detí s indikáciami inými, ako je hypertenzia. Neodporúča sa tiež u detí mladších ako 6 rokov, ani u detí s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR <30 ml/min/1,73 m2).
Liek sa neodporúča pacientom po nedávnej transplantácii obličiek.
Ak dôjde k hypotenzii, treba pacienta uložiť na chrbát, ak je to potrebné, treba mu podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou pre ďalšie dávky, ak sa však hyotenzia stane symptomatickou, môže byť potrebné zníženie dávky alebo prerušenie liečby.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Pacienti musia o užívaní lieku informovať lekára pred chirurgickým zákrokom alebo pred anestéziou. Liek môže blokovať tvorbu angiotenzínu II v dôsledku kompenzačného vyplavenia renínu.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba brať do úvahy príležitostnú možnosť vzniku závratu alebo únavy.
Počas liečby bol hlásený komplex symptómov, ktorý môže zahrňovať aj fotosenzitivitu.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800