rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • rychle dodanie
  nizke ceny
 • výborné, odporúčam
 • Rýchlosť dodania
 • Super výber
  Dobré ceny
  Oceňujem minulotýždňovú výhodnú cenu dopravy do Zásielkovne. Mohlo by to byť častejšie a pravidelne.
 • Pani, s ktorou som volala cez infolinku bola neskutočne milá a nápomocná. Odporučila mi zvoliť si dodanie do lekárne, aby som mala paralenove čapiky pre syna na ďalší deň doma. A aj tak bolo :) uuuuzasne! Veľmi ďakujem!
 • Cobra spolupraca,rychlost a serioznost
 • Expresne dorucenie
 • Velmi rzychke dodanie
 • Prehľadná ponuka, dobrá komunikácia s obchodom, rýchle dodanie a slušné expedičné poplatky.
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Vankomycín je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny antibiotík nazývaných „glykopeptidy“. Vankomycín pôsobí tak, že odstraňuje niektoré baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Vankomycín sa používa vo forme infúzie u všetkých vekových skupín na liečbu nasledujúcich závažných infekcií:

 • infekcie kože a podkožných tkanív,
 • infekcie kostí a kĺbov,
 • infekcia pľúc, nazývaná „pneumónia“,
 • infekcia vnútornej výstielky srdca (endokartitída) a prevencia endokarditídy u rizikových pacientov pri podstúpení rozsiahlejších chirurgických výkonov,
 • infekcia centrálneho nervového systému,
 • infekcia krvi viazaná na vyššie uvedené infekcie..

Môže byť podaný aj počas chirurgického zákroku, aby sa predišlo vzniku bakteriálnej endokarditídy (infekcia srdca), ak je u vás vysoké riziko vzniku tejto infekcie a nemôžete dostávať iné typy antibiotík. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každá injekčná liekovka obsahuje 500mg resp.1000mg vankomycínu.
Ak je to vhodné má byť vankomycín podávaný v kombinácii s inými antibakteriálnymi liečivami. 

Pacienti vo veku 12 rokov a starší: Odporúčaná dávka je 15 až 20 mg/kg telesnej hmotnosti každých 8 až 12 hodín (nesmú sa prekročiť 2 g na jednu dávku). U závažne chorých pacientov môže byť použitá nasycovacia dávka 25-30 mg /kg telesnej hmotnosti.

Dojčatá a deti vo veku od jedného mesiaca do 12 rokov: Odporúčaná dávka je 10 až 15 mg/kg telesnej hmotnosti každých 6 hodín.

Novorodenci narodení v termíne (od narodenia do postnatálneho veku 27 dní) a novorodenci narodení  predčasne (od narodenia do predpokladaného termínu pôrodu plus 27 dní): viď. tabuľka SPC časť 4.2

Starší ľudia: V dôsledku zníženej funkcie obličiek zapríčinenej vekom sa môžu vyžadovať nižšie udržiavacie dávky.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: viď. SPC časť 4.2
U dospelých a pediatrických pacientov je potrebné venovať pozornosť úvodnej štartovacej dávke nasledovanej minimálnymi sérovými hladinami vankomycínu ako plánovanej dávkovacej schéme, najmä u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo u tých, ktorí podstupujú liečbu nahradzujúcu funkciu obličiek (renal replacement therapy – RRT). U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa úvodná dávka nesmie znižovať. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek je vhodnejšie radšej predĺžiť interval podávania ako podávať nižšie denné dávky.

Orientačné odporúčané dávkovania pre pediatrickú populáciu sú uvedené v tabuľke nižšie a sledujú tie isté princípy ako u dospelých pacientov:
GFR (ml/min/1,73 m2) / IV dávka / Frekvencia: 
50-30 / 15 mg/kg / každých 12 hodín
29-10 / 15 mg/kg / každých 24 hodín
< 10 / 10 - 15 mg/kg / opakovaná dávka na základe hladín
Intermitentná hemodialýza / 10 - 15 mg/kg / opakovaná dávka na základe hladín
Peritoneálna dialýza / 10 - 15 mg/kg / opakovaná dávka na základe hladín
Kontinuálna liečba nahradzujúca funkciu obličiek: 15 mg/kg / opakovaná dávka na základe hladín

Tehotné ženy: Môžu byť potrebné vyššie dávky pre dosiahnutie terapeutických sérových koncentrácií.
​​​​​​Obézni pacienti: Musí byť úvodná dávka individuálne upravená podľa celkovej telesnej hmotnosti ako u neobéznych pacientov.

Dĺžka liečby: Závisí od infekcie a môže trvať niekoľko týždňov. Môže sa líšiť v závislosti od indivuálnej odpovede na liečbu u každého pacienta.

Spôsob použitia

Liek je určený na intravenózne podávanie. Vankomycín je obvykle podávaný ako intermitentná infúzia. Musí sa podávať pomalou intravenóznou infuziou v trvaní najmenej 1 hodiny alebo s rýchlosťou najviac 10 mg/min (podľa toho, čo je dlhšie), ktorá je dostatočne nariedená (najmenej 100 ml na 500 mg alebo nejmenej 200 ml na 1000 mg). Návod k rekonštitúcii tohto lieku pred jeho podaním je uvedený v časti 6.6 SPC. 

Upozornenie

Vankomycín sa má podávať v tehotenstve iba vtedy, ak je to jednoznačne potrebné.
Počas dojčenia sa môže používať iba vtedy, ak liečba inými antibiotikami zlyhala. Musí sa podávať s opatrnosťou.
Liek môže poškodiť sluch, najmä u starších ľudí je potrebné monitorovanie vestibulárnych a sluchových funkcií.
U pacientov, ktorým je podávaný vankomycín majú byť vykonané pravidelné hematologické vyšetrenia, analýza moču a testy pečeňových a obličkových funkcií.
Vankomycín sa nesmie podávať intramuskulárne kvôli riziku nekrózy v mieste podania.
Pripravený roztok je stabilný 24 hod. pri 25°C a 96 hodín pri 2 – 8°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Prášok na infúzny roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800