rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo leuprorelín. ktoré patrí do skupiny hormónov uvoľňujúcich gonadotropín.  

Používa sa na liečbu pokročilého hormonálne závislého karcinómu prostaty a na liečbu vysoko rizikového lokálneho a lokálne pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s rádioterapiou. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži
Liek sa podáva ako jednorazová podkožná injekcia každé 3 mesiace. Injektovaný roztok vytvára pevný liekový depot a zabezpečuje kontinuálne uvoľňovanie lieku počas 3-mesačného obdobia. Zvyčajne platí, že terapia pokročilého karcinómu prostaty je dlhodobá a liečba sa nemá ukončiť, ak dôjde k remisii alebo zlepšeniu.
Liek je možné použiť ako neoadjuvantnú alebo adjuvantnú liečbu v kombinácii s rádioterapiou u vysoko rizikového lokalizovaného a lokálne pokročilého karcinómu prostaty.
Ak nie je reakcia pacienta úplne optimálna, má sa overiť, či sa dosiahli hladiny sérového testosterónu alebo pretrvávajú na úrovni kastrátov.

U pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty, ktorí neboli chirurgicky kastrovaní, sú liečení agonistom GnRH (napríklad leuprorelínom) a sú vhodní na liečbu inhibítormi androgénnej biosyntézy alebo inhibítormi androgénnych receptorov, sa môže pokračovať v liečbe agonistom GnRH.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva subkutánne (prodkožnou injekciou). Obsah dvoch naplnených sterilných injekčných striekačiek musí byť zmiešaný bezprostredne pred podaním. Je nutné, aby sa injekcia nepodávala intraarteriálne alebo intravenózne.
Miesta vpichu sa majú pravidelne meniť.

Roztok majú pripravovať, rekonštituovať a podávať len zdravotnícki pracovníci, ktorí sú oboznámení s postupom. Liek nesmie byť podaný, ak nie je pripravený správne.

Podrobné pokyny na prípravu a použitie sú vedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa má podávať pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne kvalifikovaného na sledovanie odpovede na liečbu. 
V prípade podozrenia na chybu alebo v prípade zistenia chyby pri podaní je potrebné sledovať hladiny testosterónu.
Liek je kontraindikovaný u žien a u detí.
Androgénová deprivačná liečba môže predlžovať QT interval. Pred začiatkom liečby má lekár zvážiť pomer prínosu a rizika u pacientov s rizikovými faktory na predĺženie QT intervalu v anamnéze a u pacientov súbežne užívajúcich lieky, ktoré môžu predlžovať QT interval.
Antiandrogénová terapia významne zvyšuje riziko fraktúr z dôvodu osteoporózy. 
Pacienti s vertebrálnymi metastázami a/alebo metastázami v mozgu rovnako ako pacienti s obštrukciou močových ciest majú byť dôkladne sledovaní počas prvých týždňov liečby.
Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť narušená pre únavu (veľmi časté), závraty (menej časté) a poruchy videnia, čo sú možné vedľajšie účinky liečby alebo následky základného ochorenia.
Liek prítomný v injekčnej striekačke B sa smie zmiešať len s rozpúšťadlom v injekčnej striekačke A, nesmie sa zmiešať s inými liekmi.
Uchovávať v chladničke (2 ºC – 8 ºC); v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Po vybratí z chladničky môže byť liek skladovaný v pôvodnom balení pri izbovej teplote (do 25°C) počas 4 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800