rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • Super spokojna
 • super.rychle dodanie-dobre ceny
 • Nemám.
 • Rýchlosť
 • rýchle dodanie
  priaznivé ceny
 • Som spokojný a odporúčam
 • rýchlosť, cena
 • Výhodné ceny
  Dobrá dostupnosť produktov
  Široká ponuka produktov
  Veľmi rýchle dodanie
  Možnosť doručenia do boxu/packety
  Výhodný vernostný program
  Darček pri nákupe
  Doprava zadarmo pri nákupe nad 10€
  Dobrá komunikácia s obchodom
 • Tentoraz som si dala balík doniesť do Alzaboxu,doteraz som využívala služby kuriéra. Oceňujem rýchlosť dodania aj dobrý výber.
 • Rýchlosť vybavenia objednavky
  Super ceny
  Spoľahlivosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo apixaban a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antikoagulanciá. Liek pomáha zabrániť tvorbe zrazenín blokovaním faktora Xa, ktorý je dôležitou súčasťou zrážania krvi.

Liek sa používa u dospelých:

 • na prevenciu tvorby krvných zrazenín (trombózy hlbokých žíl) po operácii na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu. Po operácii bedrového alebo kolenného kĺbu môže byť zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín v žilách nôh.
 • na prevenciu tvorby krvnej zrazeniny v srdci u pacientov s nepravidelným srdcovým rytmom (fibrilácia predsiení) a s minimálne jedným ďalším rizikovým faktorom.
 • na liečbu krvných zrazenín v žilách nôh (hlboká žilová trombóza) a v krvných cievach pľúc (pľúcna embólia) a na prevenciu opätovného výskytu krvných zrazenín v krvných cievach v nohách a/alebo pľúcach.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Prevencia venóznych tromboembolických príhod

Elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kĺbu:
Odporúčaná dávka apixabanu je 2,5 mg 2x denne. Začiatočná dávka sa má užiť 12-24 hodín po chirurgickom výkone.
U pacientov, ktorí absolvovali chirurgický výkon na nahradenie bedrového kĺbu, je odporúčaná dĺžka liečby 32-38 dní.
U pacientov, ktorí absolvovali chirurgický výkon na nahradenie kolenného kĺbu, je odporúčaná dĺžka liečby 10-14 dní.

Prevencia mozgovej príhody a systémovej embólie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF):
Odporúčaná dávka apixabanu je 5 mg 2x denne.
U pacientov s NVAF a s minimálne dvoma nasledujúcimi charakteristikami: vek ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l) je odporúčaná dávka apixabanu 2,5 mg 2x denne.
Liečba je dlhodobá.

Liečba hlbokej venóznej trombózy, liečba pľúcnej embólie:
Odporúčaná dávka apixabanu je 10 mg 2x denne počas prvých 7 dní, po ktorých nasleduje 5 mg 2x denne.
Krátke trvanie liečby (minimálne 3 mesiace) sa má zakladať na prítomnosti dočasných rizikových faktorov (napr. chirurgický zákrok v nedávnej minulosti, trauma, imobilizácia).

Prevencia rekurentnej hlbokej venóznej trombózy a pľúcnej embólie:
Odporúčaná dávka apixabanu je 2,5 mg 2x denne. Táto dávka sa má začať podávať po ukončení 6-mesačnej liečby dávkou 5 mg apixabanu 2x denne alebo iným antikoagulantom.
Dĺžka trvania celkovej liečby má byť nastavená individuálne.

Pacienti podstupujúci kardioverziu
U pacientov, ktorí začínajú s liečbou apixabánom, sa má podávať 5 mg 2x denne najmenej 2,5 dňa (5 jednotlivých dávok) pred kardioverziou. Dávkovací režim sa má zredukovať na 2,5 mg apixabánu 2x denne najmenej 2,5 dňa (5 jednotlivých dávok), ak pacient spĺňa kritériá na zníženie dávky.
Ak je kardioverzia nutná pred tým, ako sa môže podať 5 dávok apixabánu, má sa podať 10 mg nasycovacia dávka a po nej 5 mg 2x denne. Ak pacient spĺňa kritériá na zníženie dávky (pozri vyššie časti Zníženie dávky Porucha funkcie obličiek), dávkovací režim sa má redukovať na 5 mg nasycovaciu dávku, po ktorej nasleduje 2,5 mg 2x denne. Podanie nasycovacej dávky sa má realizovať najmenej 2 hodiny pred kardioverziou. 

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek a postup pri zmene liečby antagonistom vitamínu K na apixaban a naopak je uvedený v SPC, časť 4.2.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou. Pacienti, ktorí nedokážu prehltnúť celé tablety, môžu tablety rozdrviť a rozpustiť vo vode, v 5% dextróze vo vode alebo v jablčnom džúse alebo rozmiešať v jablčnom pyré a ihneď vypiť. Alternatívne sa tablety môžu rozdrviť a rozpustiť v 60 ml vody alebo v 5% dextróze vo vode a ihneď podať cez nazogastrickú trubicu. Rozdrvené tablety sú stabilné vo vode, v 5% dextróze vo vode, jablčnom džúse a jablčnom pyré do 4 hodín.

Upozornenie

Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu apixabánu počas tehotenstva. 
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu apixabánom, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov sa bezpečnosť a účinnosť lieku nestanovila.
U pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min alebo u pacientov podstupujúcich dialýzu nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti, preto sa apixabán u týchto pacientov neodporúča.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ochorením pečene spojeným s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania.
Liek sa neodporúča u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. 
U pacientov s ľahkou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre A alebo B) a u pacientov so zvýšenou hladinou pečeňových enzýmov alanínaminotransferázysa má používať s opatrnosťou.
Liek sa má vysadiť najmenej 48 hodín pred elektívnym chirurgickým zákrokom alebo invazívnymi procedúrami so stredným alebo vysokým rizikom krvácania. Pred elektívnym chirurgickým zákrokom alebo invazívnymi procedúrami s nízkym rizikom krvácania sa má liek vysadiť najmenej 24 hodín.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Filmom obalené tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800