rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • Som spokojná, všetko som dostala v poriadku
 • Spokojná
 • rýchle dodanie, prehľadná stránka
 • tovar dodany v poriadku
  podla moznosti vcas
  pohodlny nakup
 • rýchle dodanie
 • Vynikajúci obchod. Odporúčam všetkým. Rýchle a lacné doručenie priamo do zvolenej lekárne. A navyše od objednania po doručenie informácie o stave objednávky, čo nie všade to tak funguje. Ďakujem pekne.
 • Rychle dorucenie,kvalitne vyrobky
 • Zásielka rýchlo vybavená
 • Bola som veľmi spokojná
 • rychle dodanie, dobre ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo fludarabíniumfosfát, ktoré zastavuje rast nových rakovinových buniek. Liek preniká do rakovinových buniek a zastavuje ich delenie.

Liek sa používa na liečbu chronickej lymfatickej leukémie B-bunkového typu (B-CLL) u dospelých pacientov, ktorí majú postačujúcu tvorbu zdravých krviniek. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná denná perorálna dávka je 40 mg fludarabíniumfosfátu/m2 plochy povrchu tela. 
Podáva sa perorálne, denne počas 5 po sebe nasledujúcich dní; tento cyklus sa opakuje každých 28 dní. Táto dávka zodpovedá 1,6 násobku odporučenej intravenóznej dávky fludarabíniumfosfátu (25 mg/m2 plochy povrchu tela na deň).
Určenie počtu podávaných tabliet je uvedené v tabuľke v SPC časť 4.2.

Liek sa má podávať, pokým sa nedosiahne najlepšia odpoveď na liečbu (kompletná alebo čiastočná remisia, obyčajne 6 cyklov). Potom sa má liečba prerušiť. Úpravy dávok sa pri prvom liečebnom cykle (na začiatku terapie Fludarou oral) neodporúčajú, výnimku tvoria pacienti s poruchou funkcie obličiek.

Ak sú na začiatku nasledujúceho liečebného cyklu počty krvných buniek príliš nízke pre podanie odporúčanej dávky a je prítomná myelosupresia súvisiaca s liečbou, plánovaný liečebný cyklus sa má odložiť, až kým nebude počet granulocytov vyšší ako 1,0 x 109/l a počet trombocytov vyšší ako 100 x 109/l. Terapia sa má odložiť maximálne na dobu 2 týždňov. Ak sa počty granulocytov a trombocytov po 2 týždňoch odkladu liečby neupravia, dávka sa má znížiť podľa navrhovaných úprav dávky:

 • Granulocyty a/alebo trombocyty (109/l) - 0,5 − 1,0 resp. 50-100 - dávka 30 mg/m2/deň
 • Granulocyty a/alebo trombocyty (109/l) - < 0,5 resp. < 50 - dávka 20 mg/m2/deň

Ak pacient po 2 cykloch neodpovedá na liečbu a neprejavila sa u neho žiadna alebo len nízka hematologická toxicita, v nasledujúcich liečebných cykloch možno zvážiť opatrnú úpravu dávky smerom k vyšším dávkam.

Znížená funkcia obličiek: Ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 30 − 70 ml/min, dávka sa má znížiť až do 50 %. Takíto pacienti sa musia starostlivo hematologicky monitorovať kvôli zachyteniu toxicity.

Spôsob použitia

Tablety sa môžu užívať nalačno alebo s jedlom. Prehĺtajú sa celé a zapíjajú vodou. Nemajú sa lámať ani rozhrýzť. 

Upozornenie

Liek má predpisovať kvalifikovaný lekár so skúsenosťami s protinádorovou liečbou.
Liek sa nesmie používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Liek môže zapríčiniť poškodenie plodu.
Použitie lieku počas dojčenia je kontraindikované.
Ženy aj muži v plodnom veku musia počas liečby a najmenej 6 mesiacov po jej ukončení dodržiavať antikoncepčné opatrenia.
Bezpečnosť a účinnosť liečby sa u detí vo veku do 18 rokov nestanovila.  
U pacientov starších ako 65 rokov sa musí stanoviť klírens kreatinínu.
Pacientom so zníženou funkciou pečene a pacientom nad 75 rokov sa má liek podávať so zvýšenou opatrnosťou.
Liečba je kontraindikovaná, ak je klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min.

U liečených pacientov sa musia prísne sledovať príznaky hematologickej a nehematologickej toxicity. Odporúča sa periodicky vyšetrovať krvný obraz kvôli zachyteniu vývoja anémie, neutropénie a trombocytopénie.
Počas liečby a po liečbe sa nesmie očkovať živými vakcínami.
Liek môže znižovať schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže sa napr. pozorovala únava, slabosť, poruchy zraku, zmätenosť, agitácia a záchvaty.
Liek obsahuje laktózu.

Ďaľšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Forma pre RX

Filmom obalené tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800