rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo fulvestrant, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory estrogénov. Liek sa používa na samostatne alebo v kombinácii s palbociklibom na liečbu pokročilého alebo metastatického karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelé ženy (vrátane starších žien)
Odporúčaná dávka je 2 injekcie (500 mg fulvestrantu) podávaných 1x za mesiac, pričom 2 týždne po úvodnej dávke sa podá dodatočná dávka 2 injekcie (500 mg fulvestrantu).

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa má podať vo forme 2 injekcií s objemom 5 ml podaných bezprostredne po sebe pomalou intramuskulárnou injekciou (1 ‑ 2 minúty/injekcia), jednu do pravého a druhú do ľavého sedacieho svalu (gluteálna oblasť). Pred podávaním sa roztok vizuálne skontroluje, či neobsahuje častice a či nedošlo k zmene zafarbenia.

Podrobné pokyny na podávanie sú vedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Použitie lieku je počas tehotenstva a dojčenia kontraindikované.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí do 18 rokov neboli stanovené.
Použitie lieku je kontraindikované v prípade ťažkej poruchy funkcie pečene.
U pacientok s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa odporúča opatrnosť.
U pacientok s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča obozretnosť.
Vzhľadom na blízkosť sedacieho nervu je potrebná opatrnosť pri podaní v dorzogluteálnej oblasti.
Liek môže interferovať s hodnotením protilátok proti estradiolu a viesť k falošne zvýšeným hladinám estradiolu.
Tento liek obsahuje 10 obj % etanolu (alkohol), t.j. až do 500 mg etanolu na striekačku.), čo sa má vziať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a u vysokorizikových skupín (pacientky s ochorením pečene alebo epilepsiou). Je škodlivý pre osoby trpiace alkoholizmom. 
Počas liečby bola veľmi často hlásená asténia, a preto musia byť pacientky, u ktorých sa vyskytne, obozretné pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800