rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • spokojnosť
 • Veĺmi spokojná tovar je doručený za 2-3dni v dobrom stave
 • dobrý výber, rýchle dodanie bez problémov, spoľahlivosť
 • Ako vždy nadmieru spokojný.
 • Veľká výhoda
 • Cena
  Rychle dodanie
 • Takéto e dodanie, človek sa môže hneď liečiť. Je to veľmi dobre hlavne pre nás, ktorý kvôli chorobe sa ťažšie pohybujú. Páči sa mi , že si môžem v kľude prečítať informácie o daných liekoch. Porozmýšľať a nemusíte
  sa ponáhľať, lebo za mnou už stoja ďalší ľudia.
 • Dobré ceny, rýchle doručenie
 • Rýchle dodanie
 • Rýchle dodanie,veľká spokojnosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek pomáha ničiť nádory. Používa sa na liečbu malobunkového nádoru pľúc, ktorý sa vrátil po chemoterapii. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Úvodná dávka
Pred začatím prvého cyklu liečby topotekánom musia mať pacienti východiskový počet neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l, počet trombocytov ≥ 100 x 109/l a hladinu hemoglobínu ≥ 9 g/dl (po prípadnej nevyhnutnej transfúzii).
Odporúčaná dávka: 2,3 mg/m2 telesného povrchu/deň podávaná počas 5 po sebe nasledujúcich dní s 3-týždňovým časovým odstupom od začiatku každého cyklu. V liečbe, pokiaľ je dobre znášaná, sa môže pokračovať až do progresie ochorenia.

Následné dávky
Topotekán sa nemá podať znovu, pokiaľ nie je počet neutrofilov ≥ 1 x 109/l, počet trombocytov ≥ 100 x 109/l a hladina hemoglobínu ≥ 9 g/dl (po prípadnej nevyhnutnej transfúzii).
Štandardný onkologický postup pri liečbe neutropénie je buď podať topotekán s inými liekmi (napr. G-CSF), alebo znížiť dávku s cieľom udržať počet neutrofilov.
Ak sa zvolí zníženie dávky u pacientov, u ktorých sa vyvinie ťažká neutropénia (počet neutrofilov < 0,5 x 109/l) trvajúca sedem alebo viac dní, alebo ťažká neutropénia spojená s horúčkou alebo infekciou, alebo u pacientov, u ktorých bola liečba časovo oneskorená kvôli neutropénii, dávka sa má znížiť o 0,4 mg/m2/deň na 1,9 mg/m2/deň (alebo následne znížiť až na 1,5 mg/m2/deň, pokiaľ je to nevyhnutné).
Dávky sa majú znížiť podobným spôsobom, ak počet trombocytov klesne pod 25 x 109/l. V klinických štúdiách sa podávanie topotekánu prerušilo, ak bolo potrebné znížiť dávku pod 1,5 mg/m2.

U pacientov, u ktorých sa vyskytne hnačka 3. alebo 4. stupňa, sa má v následných cykloch dávka znížiť o 0,4 mg/m2/deň (pozri časť 4.4). U pacientov s hnačkou 2. stupňa môže byť potrebné dodržiavať rovnaké odporúčania pre úpravu dávky.
Je dôležitý proaktívny menežment hnačky antidiaroikami. Závažné prípady hnačky môžu vyžadovať podanie perorálnych alebo intravenóznych elektrolytov a tekutín a prerušenie liečby topotekánom (pozri časti 4.4 a 4.8).

Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek
Odporúčaná dávka perorálneho topotekánu v monoterapii u pacientov s malobunkovým karcinómom pľúc s klírensom kreatinínu 30-49 ml/min je 1,9 mg/m2/deň počas 5 po sebe nasledujúcich dní. Ak je dávka dobre znášaná, v následných cykloch sa môže zvýšiť na 2,3 mg/m2/deň.
​Obmedzené údaje u pacientov kórejského pôvodu s klírensom kreatinínu nižším ako 50 ml/min poukazujú na to, že môže byť potrebné ďalšie zníženie dávky (pozri časť 5.2).

Spôsob použitia

Liek sa užíva v celku, nesmie sa žuvať, drviť alebo deliť. Liek sa užíva nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba po dôkladnom zvážení rizika a prínosu liečby. Ak sa topotekán používa počas gravidity, alebo ak pacientka otehotnie počas liečby topotekánom, pacientka musí byť upozornená na možné riziká pre plod.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Počas liečby je potrebné zabezpečiť účinný spôsob antikoncepcie u mužov i u žien. Liek je genotoxický, embryotoxický a fetotoxický.
Liek sa neodporúča užívať u detských pacientov pre nedostatok klinických skúseností.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s počtom neutrofilov < 1,5 x 109/l a/alebo s počtom trombocytov < 100 x 109/l.
Počas liečby sa má pravidelne monitorovať kompletný krvný obraz vrátane počtu trombocytov.
Liek sa neodporúča užívať u pacientov s klírensom kreatinínu pod 30 ml/min.
Liek sa neodporúča užívať u pacientov s poruchou funkcie pečene pre nedostatok klinických skúseností.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hnačka, vrátane ťažkej hnačky vyžadujúcej hospitalizáciu.
Liek obsahuje etanol. 
Po užití lieku sa môže vyskytnúť únava, ktorá môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek sa má uchovávať pri teplote 2-8°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Tvrdá kapsula

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800