rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo fosaprepitant, ktoré sa v tele mení na aprepitant. Patrí do skupiny liečiv nazývaných „antagonisty receptoru pre neurokinín 1 (NK1)“. 

Používa u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 6 mesiacov a starších v kombinácii s inými liekmi na predchádzanie nevoľnosti a vracaniu spôsobeným chemoterapiou (liečbou rakoviny), ktorá je silným alebo stredne silným spúšťačom nevoľnosti a vracania. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Odporúčaná dávka je 150 mg podávaná ako infúzia trvajúca 20 – 30 minút v deň 1, zavedená približne 30 minút pred chemoterapiou (pozri časť 6.6). Má sa podávať spolu s kortikosteroidom a antagonistom 5-HT3 tak, ako je to špecifikované v Tabuľke 1 (režim vysoko emetogénnej chemoterapie) a Tabuľke 2 (režim stredne emetogénnej chemoterapie) v SPC, časť 4.2.

Pediatrickí pacienti vo veku 6 mesiacov a starší a s telesnou hmotnosťou najmenej 6 kg 

Odporúčaný dávkovací režim lieku, ktorý sa má podávať s antagonistom 5-HT3, s kortikosteroidom alebo bez neho, je uvedený v Tabuľke 3  SPC, časť 4.2. Jednodňové chemoterapeutické režimy zahŕňajú tie režimy, pri ktorých sa vysoko emetogénna chemoterapia alebo stredne emetogénna chemoterapia podáva iba jeden deň. Viacdňové chemoterapeutické režimy zahŕňajú chemoterapeutické režimy pri ktorých sa vysoko emetogénna chemoterapia alebo stredne emetogénna chemoterapia podáva 2 alebo viac dní.
Alternatívny dávkovací režim, ktorý sa môže použiť s jednodňovými chemoterapeutickými režimami, je uvedený v Tabuľke 4, v SPC, časť 4.2.

Pediatrickým pacientom dostávajúcim jednodňové alebo viacdňové režimy vysoko emetogénnej chemoterapie alebo stredne emetogénnej chemoterapie sa podáva liek v dňoch 1, 2 a 3 vo forme intravenóznej infúzie cez centrálny venózny katéter. V dňoch 2 a 3 sa môžu použiť kapsuly alebo perorálna suspenzia, ako je to uvedené v Tabuľke 3, v SPC, časť 4.2. 

Spôsob použitia

Prášok na infúzny roztok sa má podať intravenózne a nesmie sa podávať intramuskulárne alebo subkutánne. Najvhodnejší spôsob intravenózneho podania u dospelých je prostredníctvom kvapkajúcej intravenóznej infúzie počas 20 - 30 minút. U pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov a starších sa intravenózne podávanie odporúča cez centrálny venózny katéter a má sa uskutočniť počas 30 minút u pacientov vo veku 12 rokov a starších alebo počas 60 minút u pacientov vo veku menej ako 12 rokov (pozri SPC, časť 6.6).

Prášok na infúzny roztok sa nemá podávať vo forme bolusovej injekcie alebo nenariedeného roztoku. Pokyny na rekonštitúciu a riedenie lieku pred podaním, pozri SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Počas podávania a 28 dní po ukončení podávania lieku sa môže znížiť účinnosť hormonálnych kontraceptív. Počas liečby a počas 2 mesiacov po nej sa majú používať alternatívne nehormonálne zaisťovacie metódy antikoncepcie.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.
Dojčenie sa počas liečby neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť u dojčiat vo veku menej ako 6 mesiacov neboli stanovené. 
U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liek používať s opatrnosťou.
Ak sa vyskytnú prejavy alebo príznaky lokálneho podráždenia, je potrebné ukončiť podávanie injekcie alebo infúzie a začať znovu do inej žily.
Súbežné podávanie s rastlinnými prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) sa neodporúča.
Liek môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní lieku sa môže objaviť závrat a únava.
Zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (≥ 1/10 000 až < 1/1 000).
Liek je inkompatibilný s akýmikoľvek roztokmi obsahujúcimi dvojmocné katióny (napr. Ca2+, Mg2+) vrátane Hartmanovho a Ringerovho laktátového roztoku. Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sa uvádzajú v SPC, časť 6.6.
Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije okamžite, zodpovednosť za čas a podmienky skladovania po príprave má používateľ a normálne nemajú byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 ºC.
Nezriedený prášok na infúzny roztok uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C).
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Prášok na infúzny roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800