rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje kandesartan cilexetil, patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov pre angiotenzín II. Liek sa používa:

 • na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) u dospelých pacientov a u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 18 rokov.
 • na liečbu srdcového zlyhávania u dospelých pacientov so zníženou funkciou srdcového svalu, ak sa nemôžu použiť inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE), alebo ako prídavná liečba k inhibítorom ACE, ak príznaky pretrvávajú napriek liečbe a nemôžu sa použiť antagonisty mineralokortikoidových receptorov (MRA).

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Na správne nastavenie počiatočnej a udržiavacej liečby môže byť potrebné zvoliť liek s inou silou účinnej látky.

Dávkovanie pri hypertenzii

Dospelí
Odporúčaná začiatočná a zvyčajná udržiavacia dávka je 8 mg 1x denne. Účinok lieku sa dosiahne v priebehu 4 týždňov.
U niektorých pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, sa dávka môže zvýšiť na 16 mg 1x denne a maximálne 32 mg 1x denne.
Liečba sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, sa odporúča zvážiť iniciálnu dávku 4 mg.

Porucha funkcie obličiek
Odporúčaná začiatočná dávka pacientom s poruchou funkcie obličiek, vrátane hemodialyzovaných pacientov, je 4 mg 1x denne.
Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. 

Porucha funkcie pečene
Odporúčaná začiatočná dávka pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je 4 mg 1x denne.
Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. 

Pacienti čiernej pleti
Na dosiahnutie antihypertenzívneho účinku môže byť potrebné podávať vyššie dávky liečiva v porovnaní s pacientmi inej pleti.

Deti a dospievajúci vo veku 6 až < 18 rokov
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.
U pacientov s telesnou hmotnosťou < 50 kg, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný - dávka sa môže zvýšiť na maximálne 8 mg 1x denne.
U pacientov s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný - dávka sa môže zvýšiť na 8 mg 1x denne a potom v prípade potreby na 16 mg 1x denne.
Účinok lieku sa dosiahne v priebehu 4 týždňov.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
Liečba sa má začať pod prísnym lekárskym dohľadom a je potrebné zvážiť nižšiu začiatočnú dávku, ako je zvyčajná začiatočná dávka.

Pacienti čiernej pleti
Na dosiahnutie antihypertenzívneho účinku môže byť potrebné podávať vyššie dávky liečiva v porovnaní s pacientmi inej pleti.

Dávkovanie pri srdcovom zlyhaní

Dospelí
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.
Postupné zvyšovanie na cieľovú dávku 32 mg 1x denne alebo na najvyššiu tolerovanú dávku sa vykonáva 2-násobovaním dávok v najmenej 2-týždňových intervaloch.

Osobitné skupiny pacientov
U starších pacientov alebo u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, s poškodením funkcie obličiek alebo ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava začiatočnej dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, 1x denne v tom istom čase.
Tableta má deliacu ryhu a je možné ju rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí s hypertenziou vo veku 1 až < 6 rokov neboli stanovené. Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 1 rok.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí so srdcovým zlyhávaním do 18 rokov neboli stanovené. 
U pacientov s veľmi ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sú klinické skúsenosti s týmto liekom obmedzené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo cholestázou.
Počas titrácie dávky sa odporúča monitorovať hladiny kreatinínu a draslíka v sére. 
Počas liečby sa odporúča pravidelné monitorovanie krvného tlaku.
U detí sa zaznamenal veľmi častý výskyt kašľu a bolesť hrdla v súvislosti s touto liečbou.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800