rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • spokojnosť
 • Veĺmi spokojná tovar je doručený za 2-3dni v dobrom stave
 • dobrý výber, rýchle dodanie bez problémov, spoľahlivosť
 • Ako vždy nadmieru spokojný.
 • Veľká výhoda
 • Cena
  Rychle dodanie
 • Takéto e dodanie, človek sa môže hneď liečiť. Je to veľmi dobre hlavne pre nás, ktorý kvôli chorobe sa ťažšie pohybujú. Páči sa mi , že si môžem v kľude prečítať informácie o daných liekoch. Porozmýšľať a nemusíte
  sa ponáhľať, lebo za mnou už stoja ďalší ľudia.
 • Dobré ceny, rýchle doručenie
 • Rýchle dodanie
 • Rýchle dodanie,veľká spokojnosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek je používaný na liečbu epileptických záchvatov. Liek sa používa:

 • samostatne u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou epilepsiou na liečbu určitých foriem epilepsie. Levetiracetam sa používa na liečbu formy epilepsie, pri ktorej záchvaty spočiatku ovplyvňujú iba jednu stranu mozgu, ale môžu sa potom rozšíriť na väčšiu plochu oboch strán mozgu (parciálne záchvaty s alebo bez sekundárnej generalizácie). 
 • ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:
  • parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej
  • myoklonických záchvatov u pacientov s juvenilnou myoklonickou epilepsiou
  • primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov (veľké záchvaty vrátane straty vedomia) u pacientov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý ml obsahuje 100 mg levetiracetamu.

Monoterapia u dospelých a dospievajúcich od 16 rokov:
Odporúčaná úvodná dávka je 250 mg 2x denne, ktorú je možné po 2 týždňoch zvýšiť na začiatočnú terapeutickú dávku 500 mg 2x denne. Dávku je možné ďalej zvyšovať o 250 mg 2x denne každé 2 týždne v závislosti na klinickej odpovedi. Maximálna dávka je 1500 mg 2x denne.

Prídavná liečba u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov s telesnou hmotnosťou 50 kg alebo vyššou:
Začiatočná dávka je 500 mg 2x denne. Touto dávkou možno začať v prvý deň liečby. Dennú dávku možno zvýšiť až na 1500 mg 2x denne. Dávku je možné zvyšovať alebo znižovať o 500 mg 2x denne každé 2-4 týždne.

Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 1-6 mesiacov:
Úvodná terapeutická dávka je 7 mg/kg 2x denne. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dávku zvýšiť až na 21 mg/kg 2x denne. Zmeny dávky nemajú prekročiť zvýšenie alebo zníženie o 7 mg/kg 2x denne každé 2 týždne. Má sa použiť najnižšia účinná dávka. Odporúčaná dávkovacia schéma pre dojčatá vo veku 1-6 mesiacov je uvedená v SPC, časť 4.2.

Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 6 až 23 mesiacov, deti (2 až 11 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Začiatočná terapeutická dávka je 10 mg/kg 2x denne. Dávku možno zvýšiť v závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti až na 30 mg/kg 2x denne. Zmeny dávky nemajú prekročiť zvýšenie alebo zníženie o 10 mg/kg 2x denne každé 2 týždne. Má sa použiť najnižšia účinná dávka. Dávka u detí s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je rovnaká ako u dospelých.
Odporúčaná dávkovacia schéma pre dojčatá vo veku od 6 mesiacov, deti a dospievajúcich je uvedená v SPC, časť 4.2.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Denná dávka sa musí upraviť individuálne na základe klírensu kreatinínu (viď SPC, časť 4.2).

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže klírens kreatinínu podhodnocovať insuficienciu obličiek. Preto sa pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73 m2 odporúča znížiť dennú udržiavaciu dávku o 50 %. Pri miernej až stredne závažnej poruche funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Dĺžka liečby:
Určuje lekár.

Ukončenie liečby:
Odporúča sa vysadzovať liečbu postupne. U dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg sa dávka znižuje o 500 mg 2x denne, každé 2-4 týždne. U dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg sa dávka má znižovať maximálne o 10 mg/kg 2x denne každé 2 týždne. U dojčiat (pod 6 mesiacov) zníženie dávky nemá presiahnuť 7 mg/kg 2x denne, každé 2 týždne.

Spôsob použitia

Predpísané množstvo perorálneho roztoku sa môže zriediť v pohári vody alebo v dojčenskej fľaši a možno ho užívať nezávisle od jedla. Liek sa má užívať v pravidelných časových odstupoch. Po perorálnom užití môžete cítiť horkú chuť levetiracetamu.

Upozornenie

Levetiracetam možno používať počas tehotenstva len ak je táto liečba po dôkladnom posúdení považovaná za klinicky potrebnú.
Dojčenie sa neodporúča, ale ak je liečba levetiracetamom potrebná , pomer prínosu/rizika liečby sa má zvážiť vzhľadom k významu dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu ako monoterapie u detí a dospievajúcich vo veku do 16 rokov neboli stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť a závraty, neodporúča sa viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.
Po prvom otvorení je čas použiteľnosti lieku 7 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Perorálny roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800