rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje piperacilín a tazobaktám, ktoré patria do skupiny liekov nazývaných penicilíny, vrátane inhibítorov betalaktamázy. Piperacilín patrí do skupiny liekov známych ako „širokospektrálne penicilínové antibiotiká“. Ničí rôzne druhy baktérií. Tazobaktám môže zabrániť niektorým rezistentným (odolným) baktériám prežiť účinky piperacilínu. To znamená, že keď sa piperacilín a tazobaktám podávajú spolu, ničia viacero typov baktérií.

Liek sa používa u dospelých a dospievajúcich na liečbu bakteriálnych infekcií, ktoré postihujú:

 • dolné dýchacie cesty (pľúca),
 • močové cesty (obličky a močový mechúr),
 • brucho, kožu alebo krv
 • na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená rezistencia/odolnosť voči infekciám).

Liek sa používa u detí vo veku 2 – 12 rokov na liečbu:

 • infekcií brucha, ako sú napr. apendicitída (zápal červovitého prívesku hrubého čreva), peritonitída (infekcia výstelky orgánov brucha a prítomnosť infekčnej tekutiny) a infekcií žlčníka
 • bakteriálnych infekcií u pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (znížená rezistencia/odolnosť voči infekciám).

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Jedna injekčná liekovka obsahuje 4 g piperacilínu (vo forme sodnej soli) a 0,5 g tazobaktámu (vo forme sodnej soli).
Dávka a frekvencia podávania piperacilínu/tazobaktámu závisia od závažnosti a lokalizácie infekcie a očakávaných patogénov.

Dospelí a dospievajúci pacienti
Infekcie: 

Zvyčajná dávka je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 8 hodín. 
Odporúčaná dávka pre neutropénických pacientov s nozokomiálnou pneumóniou a bakteriálnymi infekciami je 4 g piperacilínu/0,5 g tazobaktámu podávaná každých 6 hodín. Táto schéma sa môže tiež použiť pri liečbe pacientov s inými indikovanými infekciami, ak sú obzvlášť závažné.

Tabuľka pre frekvenciu liečby a odporúčanú dávku pre dospelých a dospievajúcich pacientov podľa indikácie alebo stavu: viď. SPC časť 4.2. 

Porucha funkcie obličiek:
I.v. dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne:
Klírens kreatinínu (ml/min)/ Odporúčaná dávka:
> 40: Nie je nutná úprava dávky
20-40: Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 8 hodín
< 20: Odporúčaná najvyššia dávka: 4 g/0,5 g každých 12 hodín
Hemodialyzovaným pacientom sa má pridať navyše jedna dávka 2 g piperacilínu/0,25 g tazobaktámu, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale, pretože hemodialýzou sa odstráni 30 %-50 % piperacilínu počas 4 hodín. Liek má v Slovenskej republike registrovanú iba silu 4 g/0,5 g, preto v prípade potreby použitia nižšej sily (2 g/0,25 g) je potrebné použiť iné dostupné lieky s obsahom piperacilínu/tazobaktámu. 

Pediatrická populácia (vo veku 2-12 rokov)
Infekcie: 

Neutropénické deti s horúčkou spôsobenou predpokladanou bakteriálnou infekciou: 80 mg piperacilínu/10 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 6 hodín 
Komplikované intraabdominálne infekcie: 100 mg piperacilínu/12,5 mg tazobaktámu na kg hmotnosti/každých 8 hodín
Dávka nesmie presiahnuť maximum 4 g/0,5 g na dávku, podávanú počas 30minút. 

Porucha funkcie obličiek:
Intravenózna dávka sa má upraviť podľa stupňa aktuálnej renálnej poruchy nasledovne:
Klírens kreatinínu (ml/min)/ Odporúčaná dávka:
> 50: Nie je nutná úprava dávky.
≤ 50: 70 mg piperacilínu/8,75 mg tazobaktámu/kg každých 8 hodín.
Hemodialyzovaným deťom sa má pridať navyše jedna dávka 40 mg piperacilínu/5 mg tazobaktámu/kg, ktorá má nasledovať po každom dialyzačnom intervale.

Dĺžka liečby:
Zvyčajná dĺžka liečby pre väčšinu indikácií je v rozmedzí 5-14 dní. Avšak trvanie liečby má závisieť od závažnosti infekcie, patogénu (patogénov) a klinického a bakteriologického napredovania pacienta.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intravenóznou infúziou (počas 30 minút). 
Rekonštitúcia a riedenie lieku sa má uskutočniť za aseptických podmienok. Jedna injekčná liekovka sa má rekonštituovať pridaním 50 ml až 150 ml jedného z nasledovných roztokov: sterilná voda na injekciu, 0,9% (9 mg/ml) roztok chloridu sodného na injekciu, 5% glukóza. V 1. kroku pridajte do jednej injekčnej liekovky 20 ml požadovaného roztoku. Dôkladne pretrepte po dobu 1 až 2 minút. Rekonštituované roztoky môžu byť ďalej riedené na požadovaný objem (napr. 50 ml až 150 ml) rovnakými rozpúšťadlami. Znovu dôkladne pretrepte, kým sa liek úplne nerozpustí. Pripravený rekonštituovaný roztok sa musí natiahnuť z injekčnej liekovky pomocou injekčnej striekačky. 

Upozornenie

Liek sa má používať počas tehotenstva, iba ak očakávaný prínos prevýši možné riziká pre tehotnú ženu a plod.
Ženy, ktoré dojčia, sa majú liečiť iba vtedy, keď očakávaný prínos prevýši možné riziká pre ženu a dieťa.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo u hemodialyzovaných pacientov. 
Ak sa u pacientov vyskytnú kožné vyrážky, majú sa dôkladne sledovať a ak progredujú, liečba piperacilínom/tazobaktámom sa má ukončiť.
Je potrebné pravidelne sledovať hodnoty hematopoetických funkcií. 
Pri podaní vysokých dávok sa môžu vyskytnúť neurologické komplikácie vo forme kŕčov. 
Jedna injekčná liekovka obsahuje 9,4 mmol (216 mg) sodíka.
U pacientov liečených piperacilínom/tazobaktámom sa majú pozitívne výsledky z analytických testov (neenzymatické metódy merania glukózy v moči, mnoho chemických metód merania bielkovín v moči, priamy Coombsov test,..) potvrdiť inými diagnostickými metódami.
Ak sa piperacilín/tazobaktám používa súčasne s iným antibiotikom (napr. aminoglykozidmi), lieky sa musia podávať oddelene. 
Rekonštituovaný a/alebo zriedený piperacilín/tazobaktám je nutné použiť ihneď.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Prášok na infúzny roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800