rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • Som spokojná, všetko som dostala v poriadku
 • Spokojná
 • rýchle dodanie, prehľadná stránka
 • tovar dodany v poriadku
  podla moznosti vcas
  pohodlny nakup
 • rýchle dodanie
 • Vynikajúci obchod. Odporúčam všetkým. Rýchle a lacné doručenie priamo do zvolenej lekárne. A navyše od objednania po doručenie informácie o stave objednávky, čo nie všade to tak funguje. Ďakujem pekne.
 • Rychle dorucenie,kvalitne vyrobky
 • Zásielka rýchlo vybavená
 • Bola som veľmi spokojná
 • rychle dodanie, dobre ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Ide o infúzny roztok nasledujúcich látok vo vode:

 • chloridu sodného,
 • chloridu draselného,
 • hexahydrátu chloridu horečnatého,
 • trihydrátu nátriumacetátu,
 • glukónanu sodného.

Sodík, draslík, horčík, chlorid, acetát a glukónan sú chemické látky nachádzajúce sa v krvi.

Infúzny roztok sa používa:

 • na poskytnutie zdroja tekutín, napríklad v prípade popálenín, zranenia hlavy, zlomenín, infekcie, podráždenia pobrušnice (zápal v brušnej dutine),
 • ako zdroj tekutín počas chirurgickej operácie,
 • na liečbu šoku spôsobeného stratou krvi a pri iných stavoch vyžadujúcich rýchle nahradenie krvi a/alebo tekutín,
 • pri metabolickej acidóze (keď sa krv stane príliš kyslá), ktorá neohrozuje život,
 • pri laktátovej acidóze (typ metabolickej acidózy spôsobenej nahromadením kyseliny mliečnej v tele). Kyselina mliečna sa vytvára hlavne vo svaloch a vylučuje sa pečeňou.

Infúzny roztok sa môže použiť:

 • u dospelých, starších pacientov a dospievajúcich,
 • u dojčiat a batoliat od 28 dní do 23 mesiacov a u detí od 2 do 11 rokov.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka a rýchlosť podávania závisí od veku, telesnej hmotnosti, klinického a biologického stavu pacienta a sprievodnej liečby.

Dospelí, starší pacienti a mladiství:
Odporúčaná dávka: 500 ml až 3 litre/24 h.
Rýchlosť infúzie: 40 ml/kg/24 h.
Pri použití ako náhrada tekutín počas operácie môže byť normálna rýchlosť vyššia, a to približne 15 ml/kg/h.

Pediatrická populácia
Dávka závisí od hmotnosti:
- s telesnou hmotnosťou 0-10 kg: 100 ml/kg/24 h,
- s telesnou hmotnosťou 10-20 kg: 1000 ml + (50 ml/kg pre viac ako 10 kg)/24 h,
- s telesnou hmotnosťou viac ako 20 kg: 1500 ml + (20 ml/kg pre viac ako 20 kg)/24 h.
Rýchlosť podávania závisí od hmotnosti:
0 – 10 kg telesnej hmotnosti:   6 – 8 ml/kg/h
0 – 20 kg telesnej hmotnosti:  4 – 6 ml/kg/h
> 20 kg telesnej hmotnosti:   2 – 4 ml/kg/h

Geriatrickí pacienti:
Pri výbere typu infúzneho roztoku a objemu/rýchlosti podávania infúzie je potrebné zvážiť, že vo všeobecnosti títo pacienti pravdepodobne môžu mať ochorenie srdca, obličiek, pečene alebo iné ochorenie a môžu mať súbežnú liekovú terapiu.

Spôsob použitia

Podávanie sa vykonáva intravenóznou (i.v.) cestou. Infúzny roztok sa zvyčajne podáva do žily cez plastovú hadičku napojenú na ihlu. Infúzia sa zvyčajne podáva do žily na ramene. Lekár však môže použiť aj iný spôsob podania.
Roztok sa má podávať aseptickou metódou pomocou sterilného zariadenia. Zariadenie sa má naplniť roztokom, aby sa predišlo vniknutiu vzduchu do systému. Roztok je možné podať pred transfúziou krvi, počas nej alebo po nej. Z dôvodu úrovne izoosmolality sa tento roztok môže podávať cez periférnu žilu. Pred podaním sa má roztok vizuálne skontrolovať na prítomnosť častíc a zmenu zafarbenia, vždy keď to roztok a obal umožňuje. Nepodávať, ak roztok nie je číry a obal neporušený.
Vak sa vyberie z ochranného obalu tesne pred použitím. Vnútorný vak udržiava sterilitu lieku. Podať sa má okamžite po napojení na infúzny set.

Nepoužívať plastové obaly v sériových napojeniach. Takéto použitie by mohlo viesť k vzduchovej embólii spôsobenej natiahnutím zvyšného vzduchu z hlavného vaku pred ukončením podávania tekutiny z vedľajšieho vaku. Stlačenie i.v. roztoku v pružnom plastovom obale za účelom zvýšenia rýchlosti prietoku môže zapríčiniť vzduchovú embóliu, ak pred podaním nie je reziduálny objem vzduchu z vaku úplne vyprázdnený.
Použitie zavzdušňovacieho i.v. setu na podávanie s otvoreným zavzdušňovacím ventilom môže viesť k vzduchovej embólii. Zavzdušňovacie i.v. sety na podávanie s otvoreným zavzdušňovacím ventilom sa nesmú používať s flexibilnými plastovými obalmi. Lieky možno pridať pred alebo počas podávania infúzie cez uzatvárateľný port pre lieky.

Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom – viď SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Počas použitia tohto roztoku sa musí monitorovať klinický stav pacienta, ako aj laboratórne parametre (rovnováha tekutín, rovnováha elektrolytov v krvi a v moči, ako aj acidobázická rovnováha).
Nie sú dostupné žiadne údaje o použití tohto infúzneho roztoku u tehotných alebo dojčiacich žien. Potenciálne riziká a výhody sa majú posúdiť zvlášť pre každú pacientku.
Hoci je koncentrácia draslíka v roztoku podobná koncentrácii draslíka v plazme, nie je dostatočná na dosiahnutie prospešného účinku v prípade ťažkého nedostatku draslíka, a preto sa roztok nemá používať na tento účel.
Infúzny roztok je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávaním obličiek.
Ak sa používa súčasne s parenterálnou výživou, má sa vziať do úvahy prísun elektrolytov a náležite ho upraviť.
Pridanie iných liekov alebo použitie nesprávnej techniky podávania môže vyvolať febrilné reakcie spôsobené možným zavedením pyrogénov. V prípade nežiaducej reakcie sa musí infúzia okamžite zastaviť.
Z mikrobiologického hľadiska sa má rozriedený liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky skladovania pred použitím je zodpovedný používateľ a čas použiteľnosti zvyčajne nemá presiahnuť 24 hodín pri teplote 2-8 °C, pokiaľ sa zriedenie nevykonalo v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Infúzny roztok

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800