rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • rychle dodanie
  nizke ceny
 • výborné, odporúčam
 • Rýchlosť dodania
 • Super výber
  Dobré ceny
  Oceňujem minulotýždňovú výhodnú cenu dopravy do Zásielkovne. Mohlo by to byť častejšie a pravidelne.
 • Pani, s ktorou som volala cez infolinku bola neskutočne milá a nápomocná. Odporučila mi zvoliť si dodanie do lekárne, aby som mala paralenove čapiky pre syna na ďalší deň doma. A aj tak bolo :) uuuuzasne! Veľmi ďakujem!
 • Cobra spolupraca,rychlost a serioznost
 • Expresne dorucenie
 • Velmi rzychke dodanie
 • Prehľadná ponuka, dobrá komunikácia s obchodom, rýchle dodanie a slušné expedičné poplatky.
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje kandesartan cilexetil, patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov pre angiotenzín II. Liek sa používa:

 • na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) u dospelých.
 • na liečbu srdcového zlyhávania u dospelých pacientov so zníženou funkciou srdcového svalu, ak sa nemôžu použiť inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE), alebo ako prídavná liečba k inhibítorom ACE, ak príznaky pretrvávajú napriek liečbe a nemôžu sa použiť antagonisty mineralokortikoidových receptorov (MRA).

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Na správne nastavenie počiatočnej a udržiavacej liečby môže byť potrebné zvoliť liek s inou silou účinnej látky.

Dávkovanie pri hypertenzii

Dospelí
Odporúčaná začiatočná a zvyčajná udržiavacia dávka je 8 mg 1x denne. Účinok lieku sa dosiahne v priebehu 4 týždňov.
U niektorých pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, sa dávka môže zvýšiť na 16 mg 1x denne a maximálne 32 mg 1x denne.
Liečba sa má upraviť podľa odpovede krvného tlaku.

Pacienti s depléciou intravaskulárneho objemu
U pacientov s rizikom vzniku hypotenzie, sa odporúča zvážiť iniciálnu dávku 4 mg.

Porucha funkcie obličiek
Odporúčaná začiatočná dávka pacientom s poruchou funkcie obličiek, vrátane hemodialyzovaných pacientov, je 4 mg 1x denne.
Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. 

Porucha funkcie pečene
Odporúčaná začiatočná dávka pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je 4 mg 1x denne.
Dávka sa má upraviť v závislosti od reakcie pacienta na liečbu. 

Pacienti čiernej pleti
Na dosiahnutie antihypertenzívneho účinku môže byť potrebné podávať vyššie dávky liečiva v porovnaní s pacientmi inej pleti.

Pediatrická populácia
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.

U pacientov s telesnou hmotnosťou < 50 kg:
U pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, dávka sa môže zvýšiť na maximálne 8 mg 1x denne.

U pacientov s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg:
U pacientov, u ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, dávka sa môže zvýšiť na 8 mg 1x denne a potom v prípade potreby na 16 mg 1x denne.

U detí s možnou depléciou intravaskulárneho objemu (napr. u pacientov liečených diuretikami, najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek) je potrebné zvážiť nižšiu začiatočnú dávku.

Dávky vyššie ako 32 mg sa neskúmali u pediatrických pacientov.
Väčšina antihypertenzného účinku sa dosahuje v priebehu 4 týždňov.

Dávkovanie pri srdcovom zlyhaní

Dospelí
Odporúčaná začiatočná dávka je 4 mg 1x denne.
Postupné zvyšovanie na cieľovú dávku 32 mg 1x denne alebo na najvyššiu tolerovanú dávku sa vykonáva 2-násobovaním dávok v najmenej 2-týždňových intervaloch.

Osobitné skupiny pacientov
U starších pacientov alebo u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, s poškodením funkcie obličiek alebo ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava začiatočnej dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, 1x denne v tom istom čase.
Tableta má deliacu ryhu a je možné ju rozdeliť na rovnaké dávky. 

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u detí vo veku menej ako 1 rok.
Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku 1 až < 6 rokov neboli stanovené.
Antihypertenzný účinok liečiva je u pacientov čiernej pleti v porovnaní s pacientmi inej pleti menej výrazný. 
U pacientov s veľmi ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 15 ml/min) sú klinické skúsenosti s týmto liekom obmedzené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo cholestázou.
Liek sa neskúmal u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie nižšou ako 30 ml/min/1,73 m2.
Počas titrácie dávky sa odporúča monitorovať hladiny kreatinínu a draslíka v sére. 
Počas liečby sa odporúča pravidelné monitorovanie krvného tlaku.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkoholické nápoje.
Počas liečby občas dochádza k výskytu závratu a únavy.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800