rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • spokojnosť
 • Veĺmi spokojná tovar je doručený za 2-3dni v dobrom stave
 • dobrý výber, rýchle dodanie bez problémov, spoľahlivosť
 • Ako vždy nadmieru spokojný.
 • Veľká výhoda
 • Cena
  Rychle dodanie
 • Takéto e dodanie, človek sa môže hneď liečiť. Je to veľmi dobre hlavne pre nás, ktorý kvôli chorobe sa ťažšie pohybujú. Páči sa mi , že si môžem v kľude prečítať informácie o daných liekoch. Porozmýšľať a nemusíte
  sa ponáhľať, lebo za mnou už stoja ďalší ľudia.
 • Dobré ceny, rýchle doručenie
 • Rýchle dodanie
 • Rýchle dodanie,veľká spokojnosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo atezolizumab. Atezolizumab patrí do skupiny liekov nazývanej monoklonálne protilátky.

Používa sa na liečbu dospelých s:

 • zhubným nádorom, ktorý postihuje močový mechúr a močové cesty, nazývaný uroteliálny nádor. Používa sa, ak sa nádor:
  • rozšíri do iných častí tela,
  • vráti po predchádzajúcej liečbe,
  • ak nie je možné podať liek proti rakovine (chemoterapiu, ktorá sa nazýva cisplatina) a váš lekár vám vyšetril nádor a zistil, že máte v tele vysokú hladinu špecifickej bielkoviny, ktorá sa volá ligand receptora programovanej bunkovej smrti-1 (PD-L1).
 • typom zhubného nádoru, ktorý zasiahol pľúca, nazývaný nemalobunkový nádor pľúc. Tento liek sa používa v prípadoch, ak nádor pokročil. To znamená, že sa rakovina pľúc:
  • rozšíri do iných častí tela,
  • vráti po predchádzajúcej liečbe.
 • rakovinou prsíka nazývanou trojnásobne negatívny karcinóm prsníka. Liek sa používa v kombinácii s liekom proti rakovine (chemoterapiou, ktorá sa nazýva nab-paklitaxel):
  • ak vám lekár vyšetril nádor a zistil, že máte v tele vysokú hladinu špecifickej bielkoviny, ktorá sa volá ligand receptora programovanej bunkovej smrti-1 (PD-L1),
  • keď sa rakovina rozšírila do iných častí tela a nebola predtým liečená liekmi proti rakovine (chemoterapiou) alebo inak, keď sa rakovina vrátila do prsníka po predchádzajúcej liečbe.
   Je dôležité si prečítať aj písomnú informáciu nab-paklitaxelu.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

U pacientov s predtým neliečeným UC a TNBC sa má zvoliť liečba na základe potvrdeného a validovaného vyšetrenia expresie PD-L1 v nádore (SPC, časť 5.1).

Monoterapia
Odporúčaná dávka lieku je:

 • 840 mg 1x za 2 týždne, alebo
 • 1 680 mg 1x za 4 týždne.

Liek v kombinovanej liečbe s nab-paklitaxelom v liečbe prvej línie (1L) mTNBC
Odporúčaná dávka lieku je 840 mg, s následným podaním 100 mg/m2 nab-paklitaxelu. V každom 28-dňovom cykle sa liek podáva v 1. a 15. deň a nab- paklitaxel sa podáva v 1., 8. a 15. deň. Odporúča sa prečítať si aj úplnu preskripčnú informáciu o lieku podávanom v kombinácii (pozri SPC, časť 5.1).

Dĺžka liečby
Odporúča sa, aby boli pacienti liečení liekom až do straty klinickej prospešnosti (pozri SPC, časť 5.1) alebo do vzniku nezvládnuteľnej toxicity.
Pri TNBC sa odporúča, aby boli pacienti liečení liekom až do progresie ochorenia alebo do vzniku nezvládnuteľnej toxicity (pozri SPC, časť 5.1).

Oneskorenie alebo vynechanie dávky
Ak sa vynechá plánovaná dávka lieku, má sa podať čo najskôr ako je to možné. Schéma podávania sa má upraviť tak, aby sa medzi dávkami udržal vhodný interval.

Úprava dávky počas liečby
Znižovanie dávky lieku sa neodporúča. Odporúčané modifikácie liečby sú uvedené v SPC, v tabuľke 1 v časti 4.2.

Spôsob použitia

Liek je určený na intravenózne (vnútrožilové) použitie. Infúzia sa nesmie podávať vo forme intravenóznej pretlakovej infúzie (tzv. i.v. push) ani bolusovej injekcie.

Začiatočná dávka sa má podávať počas 60 minút. Ak je prvá infúzia dobre tolerovaná, všetky následné infúzie sa môžu podať počas 30 minút.

Pokyny na riedenie a zaobchádzanie s liekom pred podaním sú uvedené v SPC, časti 6.6.

Upozornenie

Podávanie lieku sa má začať a byť vedené lekárom so skúsenosťami s liečbou rakoviny.
Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a počas 5 mesiacov od poslednej dávky.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to klinický stav pacientky nevyžaduje.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie, alebo či prerušiť liečbu sa musí urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Uchovávať v chladničke (2 °C – 8 °C). 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Infúzny koncentrát

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800