rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek patrí do skupiny liekov známych ako inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ktoré znižujú vysoký krvný tlak a pomáhajú liečiť srdcové zlyhanie. Môže sa použiť na liečbu:

 • pacientov po srdcovom záchvate,
 • ochorenia obličiek u pacientov s cukrovkou.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávku treba stanoviť individuálne podľa profilu pacienta a odpovede krvného tlaku. Odporúčaná maximálna denná dávka je 150 mg.

Hypertenzia
Odporúčaná počiatočná dávka je 25-50 mg denne v dvoch rozdelených dávkach. Dávka sa môže podľa potreby postupne zvyšovať v intervaloch najmenej 2 týždňov na 100-150 mg/deň v dvoch rozdelených dávkach tak, aby sa dosiahli cieľové hodnoty krvného tlaku.
Dávkovací režim raz denne môže byť vhodný pri súbežnom podávaní antihypertenzív, ako sú napríklad tiazidové diuretiká.
U pacientov so silno aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón (hypovolémia, renovaskulárna hypertenzia, kardiálna dekompenzácia) sa odporúča začať s jednotlivou dávkou 6,25 mg alebo 12,5 mg 2x denne. Dávkovanie sa môže postupne zvýšiť na 50 mg denne v jednej alebo dvoch dávkach, v prípade potreby až na 100 mg za deň v jednej alebo dvoch dávkach.

Zlyhanie srdca
Zvyčajná počiatočná dávka je 6,25-12,5 mg 2x alebo 3x denne. Titráciu na udržiavaciu dávku 75-150 mg za deň je potrebné vykonať na základe pacientovej odpovede na liečbu, klinického stavu a znášanlivosti. Maximálna denná dávka je 150 mg v rozdelených dávkach. Dávku treba zvyšovať postupne, s časovým odstupom najmenej 2 týždňov.

Infarkt myokardu
Krátkodobá liečba:
Má sa začať v nemocnici, čo najskôr po výskyte prejavov a/alebo príznakov u pacientov v stabilnom hemodynamickom stave. Treba podať testovaciu dávku 6,25 mg, následne po 2 hodinách dávku 12,5 mg a o 12 hodín neskôr dávku 25 mg. Od nasledujúceho dňa treba podávať dennú dávku 100 mg v dvoch dávkach za deň počas 4 týždňov, ak nie sú prítomné nežiaduce hemodynamické účinky. Po 4 týždňoch liečby je potrebné znovu vyhodnotiť pacientov stav predtým, než sa prijme rozhodnutie o liečbe po infarkte myokardu.
Dlhodobá liečba:
Ak sa liečba kaptoprilom nezačala počas prvých 24 hodín akútneho infarktu myokardu, liečba sa má začať medzi tretím a šestnástym dňom po infarkte, podľa pacientovho stavu.  Liečbu je potrebné začať v nemocnici pod prísnym dohľadom, až kým sa nedosiahne dávka 75 mg. Liečbu je potrebné začať s dávkou 6,25 mg, následne dávkou 12,5 mg 3x za deň počas 2 dní a potom 25 mg 3x za deň, ak nie sú prítomné nežiaduce hemodynamické účinky. Odporúčaná dávka na dlhodobú liečbu je 75-150 mg denne v dvoch alebo troch dávkach. V prípade symptomatickej hypotenzie, ako v prípade zlyhania srdca, sa môže znížiť dávkovanie diuretík a/alebo iných súbežne podávaných vazodilatancií, aby sa dosiahla stabilná dávka kaptoprilu. Ak je to potrebné, dávka kaptoprilu sa má upraviť v závislosti od klinických reakcií pacienta. Liek sa môže užívať v kombinácii s inými liečbami infarktu myokardu, napríklad trombolytiká, betablokátory a kyselina acetylsalicylová.

Diabetická nefropatia pri diabete mellitus 1. typu
Odporúčaná denná dávka je 75-100 mg v rozdelených dávkach. Ak je potrebné ďalšie zníženie krvného tlaku, môžu sa pridať ďalšie antihypertenzíva.

Starší pacienti:
Treba zvážiť začatie liečby nižšou počiatočnou dávkou (6,25 mg 2x denne) u starších pacientov, ktorí môžu mať poruchu funkcie obličiek a poruchy funkcie iných orgánov. Dávkovanie treba titrovať podľa odpovede krvného tlaku a udržiavať na čo najnižšej úrovni umožňujúcej dosiahnutie primeranej hodnoty krvného tlaku.

Deti a dospievajúci do 18 rokov:
Bezpečnosť a účinnosť neboli doteraz úplne overené. Použitie lieku u detí treba začať pod starostlivým lekárskym dohľadom.
Počiatočná dávka je približne 0,3 mg/kg telesnej hmotnosti. U pacientov vyžadujúcich osobitné opatrenia (deti s dysfunkciou obličiek, nedonosení novorodenci, donosení novorodenci a dojčatá), má byť počiatočná dávka len 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti. Vo všeobecnosti sa liek podáva deťom 3x denne, ale dávka a interval dávkovania sa prispôsobí individuálne podľa pacientovej odpovede.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Liek sa vylučuje primárne obličkami, preto je potrebné znížiť dávkovanie alebo zvýšiť interval medzi dávkami. Ak je potrebná súbežná liečba diuretikami, u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa uprednostňujú slučkové diuretiká pred tiazidovými.
Dávkovanie na základe hodnôt klírensu kreatinínu je uvedené v tabuľke v SPC, časť 4.2.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa tekutinou. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania.
osobne by som napisala univeryalnu vetu:
Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na menšie dávky alebo slúži na uľahčenie podávania.

Upozornenie

V prípade, ak je lekárom predpísané iné dávkovanie alebo iný spôsob použitia, budú pacientovi doplňujúce informácie poskytnuté lekárom alebo lekárnikom.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, počas 1. trimestra sa jeho užívanie neodporúča. Ak pacientka otehotnie, má liečbu okamžite ukončiť a ak je to vhodné, nasadiť inú liečbu. Pacientky plánujúce tehotenstvo treba prestaviť na inú antihypertenznú liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil na použitie počas tehotenstva.
Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča u nedonosených novorodencov a v prvých týždňoch po pôrode. U starších dojčiat sa môže zvážiť použitie lieku u matiek, ak je táto liečba potrebná pre matku a dieťa treba sledovať kvôli výskytu akýchkoľvek nežiadúcich účinkov.
U pacientov s cukrovkou sa musí starostlivo monitorovať glykémia, hlavne v priebehu prvého mesiaca liečby.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť znížená, hlavne na začiatku liečby, pri úprave dávkovania alebo pri užívaní spolu s alkoholom.
Liek môže spôsobiť falošne pozitívne testy moču na acetón.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800