rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • sortiment a ceny
  superrychle doručenie zadarmo
 • Super rychle dodanie
 • Všetko bolo vybavené až druhý deň.Super bol som prekvapený.
 • Žiadne nevýhody, odporúčam všetkým...
 • rýchle dodanie, dobrá cena...
 • Max. spokojnosť, rýchle doručenie.
 • Tovar dodaný rýchlo a super cena....ďakujem....objednám zas...
 • rychle dorucenie , dobre ceny + skvela sucinnost elektronickou konveraciou

  odporucam , hlavne rychle dodanie liekov :)
 • Spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru.
 • dobrý sortiment
  primerané ceny
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Trandolapril, liečivo v lieku,patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (niekedy nazývané ACE inhibítory).
Liek sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi. Môže sa používať aj na ochranu srdca po infarkte myokardu. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Kapsuly sa majú používať len po titračnej fáze, a to u pacientov s dobre stanovenou udržiavacou dávkou 2 mg alebo 4 mg trandolaprilu.

Hypertenzia:
Dospelí s normálnou funkciou obličiek a pečene, bez kongestívneho zlyhania srdca
Odporúčaná úvodná dávka je 0,5 mg 1x denne. Dávka sa môže po 2-4 týždňoch zdvojnásobiť v závislosti od odpovede pacienta. Maximálna dávka je 4 mg 1x denne. Zvyčajná udržiavacia dávka je 1-2 mg 1x denne. Pokiaľ odpoveď pacienta nie je dostačujúca ani pri dávke 4 mg, má sa zvážiť kombinovaná liečba.

Pacienti s poruchou funkcie ľavej komory po infarkte myokardu
Liečba sa môže začať až na 3. deň po infarkte myokardu dávkou 0,5 mg 1x denne. Dávka sa môže postupne zvyšovať až po maximálnu dávku 4 mg 1x denne. Ak sa objavia príznaky neznášanlivosti, ako napríklad symptomatická hypotenzia, zvyšovanie dávky sa môže dočasne pozastaviť. V prípade hypotenzie sa všetky súbežné hypotenzné liečby (napríklad vazodilatanciá, ako sú nitráty, diuretiká) musia starostlivo sledovať a podľa potreby treba dávkovanie týchto liekov znížiť. Dávka trandolaprilu sa má znížiť len v prípade, že predchádzajúce opatrenia nie sú dostatočne účinné alebo sa nedajú uskutočniť.

Kongestívne zlyhanie srdca:
V úvodnej fáze sa podáva nízka dávka, najmä pacientom s normálnym alebo nízkym tlakom krvi. Liečba sa začína dávkou 0,5 mg 1x denne pri monitorovaní tlaku krvi. Dávka sa postupne zvyšuje na 1-2 mg, maximálne 4 mg 1x denne. Dlhodobá liečba má cieľ dosiahnuť podávanie dávky 4 mg 1x denne, a to v priebehu len niekoľkých týždňov. V prípade hypotenzie sa musí podporná antihypertenzívna liečba prehodnotiť a podľa možnosti sa má dávka týchto liekov znížiť.

Predchádzajúca liečba diuretikami:
Odporúča sa prerušiť liečbu diuretikami 3 dni pred začiatkom liečby trandolaprilom. Liečba sa začína dávkou 0,5 mg trandolaprilu 1x denne, ktorá sa môže neskôr zvýšiť v závislosti od klinickej odpovede pacienta.
Ak je to nevyhnutné, môže liečba diuretikami pokračovať neskôr. Pacient musí byť monitorovaný.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri klírense kreatinínu 10-30 ml/min sa má liečba začať s dávkou 0,5 mg 1x denne. V prípade potreby je možné dávku zvýšiť na 1 mg 1x denne.
Pri klírense kreatinínu pod 10 ml/min a dialyzovaným pacientom sa podáva 0,5 mg 1x denne. Potrebná je pravidelná kontrola sérového draslíka a kreatinínu.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Liečba sa začína dávkou 0,5 mg a zvyšuje sa podľa individuálnej odpovede pacienta. Maximálna denná dávka je 2 mg, táto dávka sa nesmie prekročiť.

Starší pacienti:
Opatrne sa má postupovať pri súbežnom užívaní diuretík, srdcovom zlyhaní alebo zlyhaní pečene alebo obličiek.. Dávka sa zvyšuje v závislosti od reakcie tlaku krvi.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Pacient nesmie užiť dvojnásobnú dávku, aby nahradil vynechanú.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa pohárom vody. 

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra gravidity a neodporúča sa počas 1. trimestra gravidity. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola stanovená, preto sa užívanie lieku v tejto vekovej skupine neodporúča.
Liek nie je určený na úvodnú alebo titračnú fázu liečby a ani pre pacientov, ktorí majú závažné obličkové alebo pečeňové problémy.
U pacientov s renovaskulárnou hypertenziou sa má liečba začať v nemocnici pod prísnym lekárskym dohľadom, malými dávkami a starostlivými úpravami dávkovania. 
U pacientov s cukrovkou, liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom sa má počas prvého mesiaca liečby starostlivo sledovať kontrola glykémie.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom alebo anestéziou.
Pred LDL afrézou (odstránenie cholesterolu z krvi pomocou prístroja) a pred desenzibilizačnou liečbou na zníženie účinkov alergického ochorenia sa má zvážiť dočasné vysadenie lieku.
Liek môže v dôsledku nežiaducich účinkov (závraty a únava) nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä na začiatku liečby, pri prechode z iného lieku alebo pri súčasnom požití alkoholu. Z toho dôvodu sa neodporúča vykonávať tieto činnosti počas niekoľkých hodín po prvej dávke alebo po následnom zvýšení dávky.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Alkohol zvyšuje hypotenzný účinok lieku.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Tvrdá kapsula

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800