rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • spokojnosť
 • Veĺmi spokojná tovar je doručený za 2-3dni v dobrom stave
 • dobrý výber, rýchle dodanie bez problémov, spoľahlivosť
 • Ako vždy nadmieru spokojný.
 • Veľká výhoda
 • Cena
  Rychle dodanie
 • Takéto e dodanie, človek sa môže hneď liečiť. Je to veľmi dobre hlavne pre nás, ktorý kvôli chorobe sa ťažšie pohybujú. Páči sa mi , že si môžem v kľude prečítať informácie o daných liekoch. Porozmýšľať a nemusíte
  sa ponáhľať, lebo za mnou už stoja ďalší ľudia.
 • Dobré ceny, rýchle doručenie
 • Rýchle dodanie
 • Rýchle dodanie,veľká spokojnosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Liek sa používa na liečbu:

 • vysokého krvného tlaku u dospelých a u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 18 rokov.
 • na liečbu dospelých pacientov po nedávnom (12 hodín až 10 dní) srdcovom infarkte (infarkt myokardu).
 • na liečbu symptomatického zlyhania srdca u dospelých pacientov.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Hypertenzia:
Odporúčaná začiatočná dávka je 80 mg 1x denne. Antihypertenzný účinok sa zreteľne prejaví v priebehu 2 týždňov a maximálny účinok sa pozoruje po 4 týždňoch. U pacientov, ktorých krvný tlak nie je primerane kontrolovaný, možno dennú dávku zvýšiť na 160 mg a maximálne na 320 mg.

Nedávny infarkt myokardu:
U klinicky stabilných pacientov možno začať liečbu už 12 hodín po infarkte myokardu. Po začiatočnej dávke 20 mg 2x denne sa má liečba titrovať počas nasledujúcich niekoľko týždňov na 40 mg, 80 mg a 160 mg 2x denne. Na podanie začiatočnej dávky je určená 40 mg deliteľná tableta.
Cieľová maximálna dávka je 160 mg 2x denne. Všeobecne sa odporúča, aby pacienti dosiahli dávkovanie 80 mg 2x denne do 2 týždňov od začatia liečby a cieľovú maximálnu dávku 160 mg 2x denne do 3 mesiacov, podľa toho, ako pacient liečbu znáša. Ak sa vyskytne symptomatická hypotenzia alebo porucha funkcie obličiek, má sa zvážiť zníženie dávky.

Srdcové zlyhávanie:
Odporúčaná začiatočná dávka je 40 mg 2x denne. Titrácia na dávky 80 mg a 160 mg 2x denne sa má vykonať v intervaloch najmenej 2 týždňov na najvyššiu dávku, ktorú pacient znáša. Má sa zvážiť zníženie dávky súbežne podávaných diuretík. Maximálna denná dávka podávaná v klinických skúšaniach bola 320 mg rozdelených na čiastkové dávky.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U dospelých pacientov s klírensom kreatinínu >10 ml/min sa nevyžaduje úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene bez cholestázy nemá byť maximálna denná dávka vyššia ako 80 mg.

Pediatrická populácia (6 - 18 rokov)

Hypertenzia 
Úvodná dávka je 40 mg 1x denne u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 35 kg a 80 mg 1x denne u detí s telesnou hmotnosťou 35 kg alebo viac. Dávka sa má upravovať podľa reakcie krvného tlaku. Maximálne dávky skúmané v klinických skúšaniach sa uvádzajú v tabuľke v SPC (časť 4.2).

Úprava dávky nie je potrebná u detí a dospievajúcich s klírensom kreatinínu >30 ml/min.
Pri ľahkej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene u detí a dospievajúcich dávka nemá prekročiť 80 mg.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v približne rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa vodou. Deliaca ryha umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

V prvom trimestri tehotenstva sa liek neodporúča. V druhom  a treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný.
U dojčiacich žien sa liek neodporúča.
U detí vo veku menej ako 6 rokov sa bezpečnosť a účinnosť lieku nestanovila. Liek sa neodporúča na liečbu srdcového zlyhávania alebo nedávneho infarktu myokardu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Pri klírense kreatinínu <30 ml/min a u dialyzovaných detí a dospievajúcich vo veku 6 - 18 rokov sa použitie lieku neodporúča.
Pri ťažkej poruche funkcie pečene, biliárnej cirhóze a u pacientov s cholestázou je liek kontraindikovaný.
Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov treba vziať na vedomie, že sa môže objaviť závrat alebo únava.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Filmom obalené tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800