rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • Super spokojna
 • super.rychle dodanie-dobre ceny
 • Nemám.
 • Rýchlosť
 • rýchle dodanie
  priaznivé ceny
 • Som spokojný a odporúčam
 • rýchlosť, cena
 • Výhodné ceny
  Dobrá dostupnosť produktov
  Široká ponuka produktov
  Veľmi rýchle dodanie
  Možnosť doručenia do boxu/packety
  Výhodný vernostný program
  Darček pri nákupe
  Doprava zadarmo pri nákupe nad 10€
  Dobrá komunikácia s obchodom
 • Tentoraz som si dala balík doniesť do Alzaboxu,doteraz som využívala služby kuriéra. Oceňujem rýchlosť dodania aj dobrý výber.
 • Rýchlosť vybavenia objednavky
  Super ceny
  Spoľahlivosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek patrí do skupiny liekov označovaných ako antagonisty receptora angiotenzínu II, ktoré pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak. Liek sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých pacientov a u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 18 rokov,
 • na liečbu dospelých pacientov po nedávnom srdcovom infarkte (infarkt myokardu). „Nedávny" tu znamená pred 12 hodinami až 10 dňami.
 • na liečbu symptomatického srdcového zlyhávania u dospelých pacientov. Tento liek sa používa vtedy, ak sa nemôžu použiť lieky zo skupiny nazývanej inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE inhibítory - lieky na liečbu srdcového zlyhávania), alebo sa môže použiť ako prídavná liečba k inhibítorom ACE, ak sa nemôžu použiť iné lieky na liečbu srdcového zlyhávania.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Hypertenzia:
Odporúčaná začiatočná dávka je 80 mg 1x denne. Antihypertenzný účinok sa zreteľne prejaví v priebehu 2 týždňov a maximálny účinok sa pozoruje po 4 týždňoch. U pacientov, ktorých krvný tlak nie je primerane kontrolovaný, možno dennú dávku zvýšiť na 160 mg a maximálne na 320 mg.

Nedávny infarkt myokardu:
U klinicky stabilných pacientov možno začať liečbu už 12 hodín po infarkte myokardu. Po začiatočnej dávke 20 mg 2x denne sa má titrovať počas nasledujúcich niekoľko týždňov na 40 mg, 80 mg a 160 mg 2x denne.
Cieľová maximálna dávka je 160 mg 2x denne. Všeobecne sa odporúča, aby pacienti dosiahli dávkovanie 80 mg 2x denne do 2 týždňov od začiatku liečby a cieľovú maximálnu dávku 160 mg 2x denne do 3 mesiacov, podľa toho, ako pacient liečbu znáša. Ak sa vyskytne symptomatická hypotenzia alebo porucha funkcie obličiek, má sa zvážiť zníženie dávkovania.

Zlyhávanie srdca:
Odporúčaná začiatočná dávka je 40 mg 2x denne. Titrácia na dávky 80 mg a 160 mg 2x denne sa má vykonať v intervaloch najmenej 2 týždňov na najvyššiu dávku, ktorú pacient znáša. Má sa zvážiť zníženie dávky súčasne podávaných diuretík. Maximálna denná dávka podávaná v klinických skúšaniach bola 320 mg rozdelených na čiastkové dávky.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U dospelých pacientov s klírensom kreatinínu >10 ml/min sa nevyžaduje úprava dávky.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri ťažkej poruche funkcie pečene, biliárnej cirhóze a u pacientov s cholestázou je liek kontraindikovaný. Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene bez cholestázy nemá byť maximálna denná dávka vyššia ako 80 mg.

Pediatrická populácia

Hypertenzia u detí a dospievajúcich:
Deti a dospievajúci vo veku od 6 do 18 rokov - úvodná dávka je 40 mg 1x denne u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 35 kg a 80 mg 1x denne u detí s telesnou hmotnosťou 35 kg alebo viac. Dávka sa má upravovať podľa reakcie krvného tlaku. Maximálne dávky skúmané v klinických skúšaniach sa uvádzajú v tabuľke v SPC (časť 4.2).
Deti vo veku menej ako 6 rokov - bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku od 1 do 6 rokov sa nestanovila.

Použitie u detí vo veku od 6 do 18 rokov s poruchou funkcie obličiek:
Pri klírense kreatinínu <30 ml/min a u dialyzovaných detí a dospievajúcich sa použitie lieku neodporúča. Úprava dávky nie je potrebná u detí a dospievajúcich s klírensom kreatinínu >30 ml/min.

Použitie u detí vo veku od 6 do 18 rokov s poruchou funkcie pečene:
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich s ťažkou poruchou funkcie pečene, biliárnou cirhózou a u pacientov s cholestázou. Pri ľahkej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene dávka nemá prekročiť 80 mg.

Srdcové zlyhávanie a nedávny infarkt myokardu u detí a dospievajúcich:
Liek sa neodporúča na liečbu srdcového zlyhávania alebo nedávneho infarktu myokardu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú každý deň v približne rovnakom čase, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa vodou. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

V prvom trimestri tehotenstva sa liek neodporúča. V druhom  a treťom trimestri tehotenstva je liek kontraindikovaný.
U dojčiacich žien sa liek neodporúča.
Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov treba vziať na vedomie, že sa môže objaviť závrat alebo únava (menej časté nežiaduce účinky, frekvencia ≥ 1/1 000 až < 1/100).
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Filmom obalené tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800