rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • spokojnosť
 • Veĺmi spokojná tovar je doručený za 2-3dni v dobrom stave
 • dobrý výber, rýchle dodanie bez problémov, spoľahlivosť
 • Ako vždy nadmieru spokojný.
 • Veľká výhoda
 • Cena
  Rychle dodanie
 • Takéto e dodanie, človek sa môže hneď liečiť. Je to veľmi dobre hlavne pre nás, ktorý kvôli chorobe sa ťažšie pohybujú. Páči sa mi , že si môžem v kľude prečítať informácie o daných liekoch. Porozmýšľať a nemusíte
  sa ponáhľať, lebo za mnou už stoja ďalší ľudia.
 • Dobré ceny, rýchle doručenie
 • Rýchle dodanie
 • Rýchle dodanie,veľká spokojnosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo ambrisentan. Patrí do skupiny liekov nazývaných iné antihypertenzíva (používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku). Používa sa:

 • na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH) u dospelých. 
 • v kombinácii s inými liekmi používanými na liečbu PAH.

Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečbu musí začať lekár so skúsenosťami v liečení PAH.

Dospelí
Ambrisentan v monoterapii
Liek sa má začať užívať perorálne v dávke 5 mg 1x denne a môže sa zvýšiť na 10 mg denne v závislosti od klinickej odpovede na liečbu a znášanlivosti liečby.

Ambrisentan v kombinácii s tadalafilom
Pri používaní v kombinácii s tadalafilom sa má dávka lieku titrovať na 10 mg 1x denne.

V štúdii AMBITION pacienti užívali 5 mg ambrisentanu denne počas prvých 8 týždňov pred vytitrovaním dávky na 10 mg, a to v závislosti od znášanlivosti liečby.
Pri používaní v kombinácii s tadalafilom pacienti začali liečbu 5 mg ambrisentanu a 20 mg tadalafilu.
V závislosti od znášanlivosti liečby sa dávka tadalafilu zvýšila na 40 mg po 4 týždňoch a dávka ambrisentanu sa zvýšila na 10 mg po 8 týždňoch.
Takéto dávkovanie sa dosiahlo u viac ako 90 % pacientov.
Dávky sa tiež mohli znižovať v závislosti od znášanlivosti liečby.

Pri súbežnom podávaní cyklosporínu A sa má dávka ambrisentanu obmedziť na 5 mg 1x denne a pacienti majú byť starostlivo sledovaní.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku nezávisle od jedla, v pravidelných časových intervaloch. 
Odporúča sa tabletu nedeliť, nedrviť ani nežuť.

Upozornenie

Liek nesmú užívať ženy vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu.
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
Skúsenosti s použitím ambrisentanu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) sú obmedzené; v tejto podskupine pacientov sa má liečba začať opatrne a pri zvýšení dávky na 10 mg ambrisentanu je potrebná osobitná opatrnosť.
Ambrisentan nebol skúmaný u pacientov s poruchou funkcie pečene (s cirhózou alebo bez nej).
Liek je kontraindikovaný pre pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo s klinicky významne zvýšenými hodnotami pečeňových aminotransferáz (nad 3-násobok hornej hranice referenčného rozpätia (>3xULN).
Liek má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Liek obsahuje laktózu, sójový lecitín, azofarbivo hlinitý lak červene Allura AC (E129).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Filmom obalené tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800