rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • Super spokojna
 • super.rychle dodanie-dobre ceny
 • Nemám.
 • Rýchlosť
 • rýchle dodanie
  priaznivé ceny
 • Som spokojný a odporúčam
 • rýchlosť, cena
 • Výhodné ceny
  Dobrá dostupnosť produktov
  Široká ponuka produktov
  Veľmi rýchle dodanie
  Možnosť doručenia do boxu/packety
  Výhodný vernostný program
  Darček pri nákupe
  Doprava zadarmo pri nákupe nad 10€
  Dobrá komunikácia s obchodom
 • Tentoraz som si dala balík doniesť do Alzaboxu,doteraz som využívala služby kuriéra. Oceňujem rýchlosť dodania aj dobrý výber.
 • Rýchlosť vybavenia objednavky
  Super ceny
  Spoľahlivosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo rivaroxaban a používa sa u dospelých na:

 • zabránenie vzniku krvných zrazenín v mozgu (cievnej mozgovej príhody) a v iných krvných cievach tela, pri poruche srdcového rytmu (nepravidelnosť), ktorá sa nazýva nevalvulárna fibrilácia predsiení.
 • liečbu krvných zrazenín v žilách nôh (hlbokú žilovú trombózu) a v krvných cievach pľúc (pľúcnej embólie) a na zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v krvných cievach nôh a/alebo v pľúcach.

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antitrombotiká. Pôsobí tak, že potláča faktor zrážavosti krvi (faktor Xa), a preto znižuje náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Prevencia cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u dospelých
Odporúčaná dávka: 20 mg 1x denne 
Liečba má byť dlhodobá pod podmienkou, že prospech prevencie cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie preváži riziko krvácania

Pacienti so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek: 15 mg 1x denne

Liečba DVT, liečba PE a prevencia rekurencie DVT a PE u dospelých
Odporúčaná začiatočná dávka: 15 mg 2x denne počas prvých 3 týždňov, potom sa pokračuje 20 mg 1x denne
Odporúčaná dávka u pacientov, ktorým je indikovaná dlhodobá prevencia rekurencie DVT a PE, po ukončení najmenej 6 mesiacov liečby: 10 mg 1x denne, ak došlo k rekurencii DVT alebo PE počas liečby 10 mg 1x denne, má sa zvážiť podávanie 20 mg 1x denne.
U pacientov s DVT alebo PE vyprovokovanou významnými prechodnými rizikovými faktormi sa má zvážiť krátkodobá liečba (najmenej 3-mesačná).
Dlhodobejšia liečba sa má zvážiť u pacientov s vyprovokovanou DVT alebo PE nesúvisiacou s významnými prechodnými rizikovými faktormi.

Pacienti so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie obličiek: 15 mg 2x denne počas prvých 3 týždňov, potom sa má podávať 15 mg 1x denne.

Liečba VTE a prevencia rekurencie VTE u detí a dospievajúcich
Telesná hmotnosť 50 kg a viac
Odporúčaná dávka: 20 mg 1x denne. To je maximálna denná dávka.

Telesná hmotnosť od 30 do 50 kg:
Odporúčaná dávka: 15 mg 1x denne. To je maximálna denná dávka.
Liečba má u detí a dospievajúcich pokračovať aspoň po dobu 3 mesiacov. Liečbu je možné predĺžiť až do doby 12 mesiacov, ak je to klinicky potrebné. 

Prestavenie z liečby:
Prestavenie z liečby antagonistami vitamínu K (VKA) na rivaroxaban
U pacientov, ktorí užívajú liek na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie sa má 
liečba VKA ukončiť a liečba rivaroxabanom sa má začať keď je INR ≤3,0​​​​​​​.
U pacientov, ktorí užívajú liek na DVT, PE a na prevenciu rekurencie, sa má liečba VKA ukončiť a liečba rivaroxabanom sa má začať, keď je INR ≤2,5.
Prestavenie z liečby rivaroxabanu na antagonistov vitamínu K (VKA)
U pacientov, ktorí prechádzajú z liečby rivaroxabanu na VKA, sa má VKA podávať súbežne, až do INR ≥2,0.
Prestavenie z parenterálnych antikoagulancií na rivaroxaban
U pacientov súčasne užívajúcich parenterálne antikoagulancium ukončite podávanie parenterálneho antikoagulancia a začnite liečbu rivaroxabanom 0 - 2 hodiny pred termínom, na ktorý pripadala ďalšia naplánovaná dávka parenterálneho lieku alebo v čase ukončenia kontinuálne podávaného parenterálneho lieku
Prestavenie z liečby na parenterálne antikoagulanciá
Prvú dávku parenterálneho antikoagulancia podajte v čase, keď sa mala podať nasledujúca dávka rivaroxabanu.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku, spolu s jedlom a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Pacienti, ktorí nie sú schopní prehĺtať tablety, sa môže tableta rozdrviť a rozmiešať vo vode alebo v jablčnom pyré. Po podaní rozdrvených tabliet má byť okamžite podané jedlo.
Rozdrvená tableta sa môže taktiež podať gastrickou sondou.
Tableta sa nesmie rozdeliť v snahe podať časť dávky z tablety.
Ak pacient vypľuje dávku alebo vracia ​​​​​​​do 30 minút po užití dávky, má sa podať nová dávka. Keď však pacient vracia po dobe dlhšej ako 30 minút po užití dávky, dávka sa nemá opakovane podávať a má sa podať ďalšia plánovaná dávka.

Upozornenie
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby rivaroxabanom zabrániť otehotneniu.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli v indikácii prevencie cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení stanovené. 
Liek sa neodporúča používať u detí s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg.
Liek sa neodporúča používať u pacientov s klírensom kreatinínu <15 ml/min.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ochorením pečene súvisiace s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým typom B a C.
Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce reakcie ako synkopa alebo závraty, ktoré znižujú schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Filmom obalené tablety

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800