rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • rychle dodanie
  nizke ceny
 • výborné, odporúčam
 • Rýchlosť dodania
 • Super výber
  Dobré ceny
  Oceňujem minulotýždňovú výhodnú cenu dopravy do Zásielkovne. Mohlo by to byť častejšie a pravidelne.
 • Pani, s ktorou som volala cez infolinku bola neskutočne milá a nápomocná. Odporučila mi zvoliť si dodanie do lekárne, aby som mala paralenove čapiky pre syna na ďalší deň doma. A aj tak bolo :) uuuuzasne! Veľmi ďakujem!
 • Cobra spolupraca,rychlost a serioznost
 • Expresne dorucenie
 • Velmi rzychke dodanie
 • Prehľadná ponuka, dobrá komunikácia s obchodom, rýchle dodanie a slušné expedičné poplatky.
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká a používa sa na liečbu schizofrénie. Liek je určený pre dospelých pacientov, ktorí sú dostatočne stabilizovaní počas liečby perorálnym olanzapínom. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pacienti sa majú pred injekčným podaním olanzapínu liečiť perorálnym olanzapínom, aby sa stanovila znášanlivosť a odpoveď na liečbu.

Odporúčaná dávkovacia schéma pre injekčne aplikovaný olanzapín v porovnaní s perorálnym olanzapínom:
Pri cieľovej perorálnej dávke olanzapínu 10 mg/deň je odporúčaná počiatočná dávka injekčne aplikovaného olanzapínu 210 mg/2 týždne alebo 405 mg/4 týždne. Udržiavacia dávka po 2 mesiacoch liečby injekčne aplikovaným olanzapínom je 150 mg/2 týždne alebo 300 mg/4 týždne.
Pri cieľovej perorálnej dávke olanzapínu 15 mg/deň je odporúčaná počiatočná dávka injekčne aplikovaného olanzapínu 300 mg/2 týždne. Udržiavacia dávka po 2 mesiacoch liečby injekčne aplikovaným olanzapínom je 210 mg/2 týždne alebo 405 mg/4 týždne.
Pri cieľovej perorálnej dávke olanzapínu 20 mg/deň je odporúčaná počiatočná dávka injekčne aplikovaného olanzapínu 300 mg/2 týždne. Udržiavacia dávka po 2 mesiacoch liečby injekčne aplikovaným olanzapínom je 300 mg/2 týždne.

Úprava dávky:
Počas prvého mesiaca alebo prvých dvoch mesiacov liečby treba u pacientov starostlivo sledovať znaky relapsu. V priebehu antipsychotickej liečby môže trvať zlepšenie klinického stavu pacienta niekoľko dní až niekoľko týždňov. Po klinickom zhodnotení sa môže dávka upraviť v rozmedzí 150 mg - 300 mg každé 2 týždne alebo 300 - 405 mg každé 4 týždne.

Doplnková liečba:
Ak je klinicky indikovaná, kombinovaná celková dávka olanzapínu z oboch liekových foriem nemá presiahnuť zodpovedajúcu maximálnu perorálnu dávku olanzapínu 20 mg/deň.

Prechod na iné antipsychotiká:
Pri prechode na iné antipsychotikum je potrebný dohľad lekára, hlavne počas prvých 2 mesiacov po ukončení podávania uvedeného lieku a ak je to vhodné po zvážení lekára.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene:
Má sa zvážiť nižšia počiatočná dávka (150 mg každé 4 týždne). V prípadoch stredne závažnej nedostatočnosti pečene (cirhóza, Child-Pugh trieda A alebo B) má byť počiatočná dávka 150 mg každé 4 týždne a zvýšiť sa môže len opatrne.

Pri prítomnosti viac ako jedného faktora, ktorý by mohol spomaľovať metabolizmus (ženské pohlavie, vyšší vek, nefajčenie) sa má zvážiť zníženie dávky. Ak je indikované zvyšovanie dávky u týchto pacientov, má byť opatrné.

Spôsob použitia

Liek má podávať iba zdravotnícky pracovník vyškolený v príslušnej injekčnej technike, a to len hlbokou i.m. gluteálnou injekciou, na mieste, kde je zaistené sledovanie po podaní injekcie a prístup primeranej lekárskej starostlivosti v prípade predávkovania. Vyškolený zdravotnícky personál má sledovať u pacienta znaky a príznaky zhodné s predávkovaním olanzapínu minimálne 3 hodiny po každej injekcii. Pokyny na použitie sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Použitie lieku počas tehotenstva je možné, len ak prínos liečby prevyšuje možné riziko.
Počas liečby sa nesmie dojčiť (mlieko má byť odsaté a nepoužité na výživu dieťaťa).
U detí a dospievajúcich do 18 rokov bezpečnosť a účinnosť lieku nebola stanovená.
Pacientom nad 75 rokov sa neodporúča začať podávať liek.
Olanzapín môže spôsobiť ospalosť a závraty, pacienti musia byť opatrní pri obsluhe strojov, vrátane vedenia motorových vozidiel. Pacientom treba odporučiť, aby neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje po celý zvyšok dňa, v ktorom bola podaná injekcia, kvôli možnému výskytu post-injekčného syndrómu, ktorý vedie k príznakom zodpovedajúcim predávkovaniu olanzapínom.
Nepiť alkohol.
Liek je určený len na intramuskulárne (i.m.) podanie. Nepodávať intravenózne ani subkutánne.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC časti 6.6.
Neuchovávať v chladničke ani v mrazničke. Po rekonštitúcii v injekčnej liekovke je čas použiteľnosti lieku 24 hodín. Ak sa liek ihneď nepoužije, je potrebné ho znovu dôkladne pretrepať. Po natiahnutí suspenzie z injekčnej liekovky do injekčnej striekačky sa má suspenzia použiť ihneď.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800