Potrebujete pomôcť
pri výbere?

Opýtať sa lekárnika
lekarnicka
email
podpora@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800
hodnotenia zakaznikov

Hodnotenia
zákazníkov

Zobraziť hodnotenia

Prekonali vaše deti COVID-19 a kašeľ nie a nie ustúpiť? Môžu trpieť multisystémovým inflamačným syndrómom. Čo to je?

Zo záznamov hospitalizovaných detí vyplynulo, že všetky prekonali infekciu koronavírusom a po čase sa u nich rozvinul systémový zápal postihujúci okrem srdca aj kožu, pľúca, mozog alebo obličky.

Definícia PIMS podľa Paediatric Intensive Care Society, UK

 • Syndrómom trpí dieťa
 • Horúčka nad 38˚C, ktorá neustupuje
 • Zvýšené zápalové parametre
 • Postihnutie ≥ 1 orgánu
 • Vylúčená iná infekcia
 • Potvrdená infekcia SARS-CoV-2 RT-PCR testom

Definícia MIS-C podľa Centers for Disease Control, USA

 • Syndrómom trpí osoba mladšia ako 21 rokov
 • Horúčka nad 38˚C viac ako 24 hodín
 • Potvrdený zápal
 • Postihnutie ≥ 2 orgánov
 • Vylúčená iná infekcia a malignita
 • Nedávna alebo prebiehajúca infekcia SARS-CoV-2 (akýkoľvek pozitívny test)
 • Nutná hospitalizácia

3. Definícia MIS-C podľa WHO

 • Syndrómom trpí osoba mladšia ako 19 rokov
 • Horúčka trvá viac ako 3 dni
 • Zvýšené zápalové parametre
 • Vylúčená mikrobiálna infekcia
 • Dôkaz infekcie SARS-CoV-2 alebo kontakt s pozitívnou osobou
 • Vyskytujú sa aspoň 2 z nasledovných možností: 1. vyrážky na rukách, nohách, tvári, zapálené oči, popraskané pery, opuch v ústach / 2. dýchavičnosť, kašeľ / 3. nízky tlak, vysoká srdcová frekvencia, nepravidelný tep / 4. bolesť hlavy, závrate, zmätenosť, mravčenie v rukách alebo nohách / 5. hnačka, bolesť brucha, zvracanie

Multisystémový inflamačný syndróm sa zväčša objavuje 2 – 6 týždňov po prekonaní ochorenia COVID-19. Najčastejšími pacientami sú deti vo veku 3 – 12 rokov. Len zriedka sa objaví u dojčiat. Doteraz však nie je úplne objasnené, prečo niektoré deti syndrómom trpia, a niektoré nie. Vedci predpokladajú, že MIS-C je spúšťaný silnou, oneskorenou imunitnou reakciou na vírus SARS-CoV-2 spoločne s genetickou predispozíciou. Po niekoľkých rokoch sledovania tohto syndrómu boli hlásené súvislosti medzi MIS-C a detskou obezitou alebo astmou3.

Multisystémový inflamačný syndróm
 • pretrvávajúca horúčka,
 • zmeny na koži a slizniciach,
 • gastrointestinálne ťažkosti,
 • srdcové abnormality.

Upozornenie:

Neodkladná hospitalizácia je nariadená deťom s tachykardiou, abnormálnym EKG, sťaženým dýchaním, neurologickými príznakmi, príznakmi hepatálneho a renálneho poškodenia, výrazne zvýšenou hladiny CRP nad 100mg/l, troponínu alebo natriuretického peptidu (proBNP). Ohrozené na živote sú deti, ktorým sa náhle zhorší zdravotný stav natoľko, že upadnú do šokového stavu a srdcového zlyhania1.

 • Telesnú hygienu – umývanie rúk
 • Hygienu miestností – pravidelné vetranie
 • V prípade vyššieho výskytu ochorenia COVID-19 si chrániť dýchacie cesty
 • Zvážiť očkovanie vakcínou
 • Pri akomkoľvek respiračnom ochorení zostať doma a ak treba niekam ísť, prekryť si dýchacie cesty
 • Pri príznakoch ochorenia COVID-19 je dobré sa otestovať
Doplnky na podporu imunity u dieťaťa

Upozornenie:

1. KARTOUSOVÁ, B. & E. PROKOPOVÁ. Pediatrické odporúčania pre manažment detského a dospievajúceho pacienta v súvislosti s ochorením COVID 19 – 1. revízia. 2021.
2. ZÁHOREC, M. & Ľ. PODRACKÁ & T. DALLOS. Pediatrický multisystémovy inflamačný syndróm v časnej súvislosti so SARS-CoV-2 (PIMS-TS)/multisystémový inflamačný syndróm spôsobený koronavírusom (MIS-C) – diagnosticko-terapeutický postup. Pediatria pre prax, 2020; 21(5):197-199. www.solen.sk
3. LA TORRE, F. a kol. Multi-Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) in 2023: Is It Time to Forget about It? National Library of Medicine. 2023, doi: 10.3390/children10060980

Neprehliadnite