rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov
 • spokojnosť
 • Veĺmi spokojná tovar je doručený za 2-3dni v dobrom stave
 • dobrý výber, rýchle dodanie bez problémov, spoľahlivosť
 • Ako vždy nadmieru spokojný.
 • Veľká výhoda
 • Cena
  Rychle dodanie
 • Takéto e dodanie, človek sa môže hneď liečiť. Je to veľmi dobre hlavne pre nás, ktorý kvôli chorobe sa ťažšie pohybujú. Páči sa mi , že si môžem v kľude prečítať informácie o daných liekoch. Porozmýšľať a nemusíte
  sa ponáhľať, lebo za mnou už stoja ďalší ľudia.
 • Dobré ceny, rýchle doručenie
 • Rýchle dodanie
 • Rýchle dodanie,veľká spokojnosť
popis_produktu
Popis produktu
Doplňujúce informácie
Recenzie zákazníkov
Opýtať sa lekárnika

Liek obsahuje liečivo nazývané dexmedetomidín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývanej sedatíva. Používa sa na navodenie sedácie (stavu pokoja, ospanlivosti alebo spánku) u dospelých pacientov v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na navodenie sedácie počas rôznych diagnostických alebo chirurgických výkonov. Viac na adc.sk

Použitie:

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Na sedáciu dospelých pacientov na JIS, ktorí si vyžadujú úroveň sedácie, ktorá nie je hlbšia ako vzbudenie v reakcii na verbálnu stimuláciu:
Pacienti, ktorí sú už intubovaní a dostali sedatívum, môžu byť prestavení na dexmedetomidín so začiatočnou rýchlosťou infúzie 0,7 µg/kg telesnej hmotnosti/h, ktorá sa môže potom postupne upravovať v rozmedzí dávky od 0,2 až 1,4 µg/kg/h, aby sa dosiahla požadovaná úroveň sedácie v závislosti od reakcie pacienta. U telesne slabých pacientov možno zvážiť nižšiu začiatočnú rýchlosť infúzie.

Maximálna dávka 1,4 µg /kg telesnej hmotnosti/h sa nemá prekročiť. Pacienti, ktorí nedosiahnu adekvátnu úroveň sedácie po maximálnej dávke dexmedetomidinu, sa majú prestaviť na alternatívne sedatívum.

Dĺžka liečby:
S dlhším používaním ako 14 dní nie sú žiadne skúsenosti.
Používanie lieku dlhšie ako je toto obdobie, sa má pravidelne prehodnocovať.

Na sedáciu dospelých neintubovaných pacientov pred a/alebo počas diagnostických alebo chirurgických výkonov vyžadujúcich si sedáciu, napr. procedurálna sedácia/sedácia pri vedomí:
Začatie procedurálnej sedácie:
Dospelí pacienti: Záťažová infúzia v dávke 1,0 mikrogram/kg počas 10 minút. Na menej invazívne výkony, ako je oftalmologická operácia, môže byť vhodná záťažová infúzia 0,5 mikrogramov/kg podávaná počas 10 minút.
Fibrooptická intubácia u dospelých pacientov pri vedomí: Záťažová infúzia v dávke 1,0 mikrogram/kg počas 10 minút.
Pacienti vo veku nad 65 rokov: Má sa zvážiť zníženie dávky.
Dospelý pacienti s poruchou funkcie pečene: Má sa zvážiť zníženie dávky.

Udržiavanie procedurálnej sedácie:
Dospelí pacienti: Udržiavacia infúzia zvyčajne začína dávkou 0,6 mikrogramov/kg/hod. a titruje sa tak, aby sa dosiahol požadovaný klinický účinok s dávkami v rozsahu od 0,2 až 1 mikrogram/kg/hod. Rýchlosť udržiavacej infúzie sa má upraviť tak, aby sa dosiahla požadovaná úroveň sedácie.
Fibrooptická intubácia u dospelých pacientov pri vedomí: Kým je zaistená endotracheálna trubica, odporúča sa udržiavacia infúzia v dávke 0,7 mikrogramu/kg/hod.
Pacienti vo veku nad 65 rokov: Má sa zvážiť zníženie dávky.
Dospelí pacienti s poruchou funkcie pečene: Má sa zvážiť zníženie dávky.

Spôsob použitia

Liek sa musí podávať iba ako zriedená intravenózna infúzia pomocou kontrolovaného infúzneho prístroja. 
Roztok sa musí pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice a či nemá zmenu sfarbenia. Roztok sa má zľahka pretrepať, aby sa dobre premiešal.
Pre pokyny na riedenie lieku pred podaním pozri SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek podávajú zdravotnícky pracovníci v nemocnici. Pacient má byť sledovaný.
Dexmedetomidín sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ klinický stav ženy liečbu dexmedetomidínom nevyžaduje.
U dojčiacich žien je potrebné rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť liečbu dexmedetomidínom pri zohľadnení prospechu dojčenia pre dieťa a prospechu liečby pre ženu.
Bezpečnosť a účinnosť dexmedetomidínu u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Ak sa liek podáva starším pacientom, je potrebná opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný pri pokročilej srdcovej blokáde (2. alebo 3. stupňa), nekontrolovateľnej hypotenzii a akútnych cerebrovaskulárnych ochoreniach.
Pacient po podaní lieku nesmie viesť vozidlá a obsluhovať stroje alebo pracovať v nebezpečných situáciách až do úplného vymiznutia jeho účinkov.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC v časti 6.6.
Po nariedení sa má liek okamžite použiť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Forma pre RX

Infúzny koncentrát

Potrebujete pomôcť
pri výbere?

lekarnicka2
email
obchod@etabletka.sk
telefon
+421 915 040 800