rychle_dorucenie
Lekáreň s najrýchlejším doručením
osobny_odber
Osobný odber v lekárni zadarmo
dorucenie_4h
Doručenie už od 4 hodín
spokojnost
98% spokojnosť zákazníkov

Máte problém s dýchaním? Príčinou môže byť CHOCHP. Ako s touto chorobou plnohodnotne žiť?

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je závažné ochorenie dýchacieho systému, pri ktorom dlhodobé vystavenie škodlivým časticiam alebo plynom v okolitom vzduchu vedie k zápalovej reakcii pľúc a ich trvalému poškodeniu. V dôsledku toho dochádza k obmedzeniu prietoku vzduchu dýchacími cestami a nedostatočnému okysličovaniu krvi a tkanív, čo sa prejavuje klinickými príznakmi, najmä dýchavičnosťou, kašľom a bolesťou na hrudi1,2. Pacienti s CHOCHP u seba často pozorujú postupné znižovanie fyzickej výkonnosti, čo negatívne ovplyvňuje vykonávanie bežných denných aktivít.

CHOCHP a astma – ako ich odlíšiť?

Keďže mnohé symptómy CHOCHP sú zhodné s astmatickými prejavmi, niekedy je na prvý pohľad bez dôkladnejšieho vyšetrenia ťažké rozlíšiť, o ktoré ochorenie sa jedná. Obe ochorenia sú totiž charakteristické oslabenými pľúcnymi funkciami. Kým u CHOCHP sa rezistencia (odpor) dýchacích ciest vyvíja niekoľko rokov a obmedzenie prietoku vzduchu je trvalé a postupne sa zhoršuje, u astmy k tomu dochádza zvyčajne len pri astmatickom záchvate, ktorý je v danom čase vyvolaný vonkajším stimulom (najčastejšie alergénom). Inhalácia liečiv zo skupiny tzv. uvoľňovačov (beta2-sympatomimetík) preto dokáže u astmatikov uvoľniť dýchacie cesty, kým u pacientov s CHOCHP má len malý efekt3. Samotná astma ako zápalové ochorenie dýchacích ciest však môže prispievať k rozvoju CHOCHP, obzvlášť v kombinácii s fajčením.

Napriek mnohým spoločný prejavom CHOCHP a astmy je vznik, vývoj a prognóza oboch ochorení rozdielna. Prehľad spoločných znakov a odlišností CHOCHP a astmy prináša nasledujúca tabuľka3.

 CHOCHPASTMA
Rozvoj ochoreniapostupný, niekoľko rokovnáhly
Nástup prejavovprvé prejavy zvyčajne až okolo 40.-45. rokuprvé prejavy často už v detstve
Environmentálne príčinyfajčenie, znečistené ovzdušiealergény (pele, roztoče, srsť zvierat), cvičenie, studený vzduch, stres
Genetické príčinylen malý vplyv dedičnostivysoký vplyv dedičnosti, ochorenie sa zvyčajne vyskytuje u príbuzného v rodine
Hyperreaktivita dýchacích ciest na vonkajšie stimulyniekedyvždy
Obštrukcia (nepriechodnosť) dýchacích ciest a poškodenie pľúctrvalézvyčajne zvratné
Zápalneutrofilovýeozinofilový
Kašeľnajmä skoro ránonajmä v noci
Hlienpriehľadný, žltkastý, zelenkavýpriehľadný, viac viskózny
Liečba pomocou bronchodilatanciíbeta2-sympatomimetikáanticholinergiká
Liečba pomocou glukokortikoidovlen malý efektdobrá účinnosť
Prognózaprogresia ochoreniastabilizácia ochorenia
Astma: keď je nádych aj výdych problémom

Trápi vás astma?

Pokiaľ nie je príčinou vašich dýchacích problémov CHOCHP, možno pôjde práve o astmu. Ako sa prejavuje, lieči a ako s ňou žiť plnohodnotne? Pripravili sme komplexný článok so všetkými potrebnými informáciami, ktoré by astmatici mali vedieť.

Diagnostika CHOCHP

Diagnostika CHOCHP sa opiera o podrobnú anamnézu, stanovenie klinického obrazu a klasické fyzikálne vyšetrenie (pohľadom, pohmatom, poklepom a posluchom), ktoré však nemusia vždy viesť k definitívnemu určeniu diagnózy.

Základnou diagnostickou metódou preto zostáva tzv. spirometria. Spolu s bronchodilatačným testom sa používa na dôkaz obštrukcie (nepriechodnosti dýchacích ciest), ktorá pri CHOCHP nie je úplne reverzibilná (zvratná). Spirometria sa vyhodnocuje na základe pomeru objemu vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti od času. Pri CHOCHP potvrdzuje prítomnosť obštrukcie v dýchacích cestách hodnota pomeru FEV1 (úsilného výdychového objemu za 1 sekundu) a FVC (úsilnej vitálnej kapacity pľúc) pod 70%, pričom typicky býva znížená i samotná hodnota FEV12. Spirometria môže byť doplnená o vyšetrenie krvných plynov z artérie (tepny) na zistenie schopnosti pľúc prenášať kyslík do krvi a odstraňovať z nej oxid uhličitý.

Na základe uvedených charakteristík definovala Globálna iniciatíva pre chronickú obštrukčnú chorôb pľúc (GOLD) 4 stupne závažnosti ochorenia1:

Stupeň závažnosti CHOCHPSpirometrická charakteristika
U pacientov s FEV1/FVC < 0,70 
I. ľahkáFEV1 ≥ 80%
II. stredne ťažká50% ≤ FEV1 < 80%
III. ťažká30% ≤ FEV1 < 50%
IV. veľmi ťažkáFEV1 < 30%

V prípade podozrenia na výskyt pľúcneho emfyzému môže lekár navrhnúť aj röntgenové vyšetrenie pľúc alebo zobrazenie metódou počítačovej tomografie (CT), pomocou ktorých možno súčasne potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť iných pľúcnych ochorení (napr. rakoviny pľúc) či srdcového zlyhania.

Pri diagnostike CHOCHP je okrem vyššie uvedených vyšetrení potrebné zohľadniť aj ďalšie aspekty ochorenia, predovšetkým aktuálnu závažnosť symptómov, riziko exacerbácií (zhoršenie alebo vzplanutie ochorenia) a prítomnosť komorbidít (súbežných ďalších ochorení). Komplexné zhodnotenie choroby umožňuje pacientovi nastaviť efektívnejšiu liečbu a lepšie posúdiť i možné zdravotné riziká v budúcnosti1,2.

Možnosti liečby CHOCHP

Cieľom liečby CHOCHP je zmierniť symptómy, zlepšiť toleranciu fyzickej námahy a zabrániť ďalším exacerbáciám ochorenia, ktoré výrazne limitujú život pacienta. Základom každej liečby CHOCHP je prísny zákaz fajčeniavyhýbanie sa rizikovým faktorom (najmä znečistenému ovzdušiu) doma i v práci, ktoré prispievajú k rozvoju ochorenia. Liečba pacienta s CHOCHP musí byť komplexná, dlhodobá a nastavená individuálne podľa aktuálneho stavu.

Farmakologická liečba chronickej obštrukčnej poruchy

V terapii CHOCHP sa, podobne ako pri astme, využívajú inhalačné lieky zo skupiny tzv. uvoľňovačov a kontrolórov.

pri zápale priedušiek - ikona

Uvoľňovače – bronchodilatanciá

Záchranné lieky schopné rýchlo uvoľniť dýchacie cesty pri záchvate dýchavičnosti, prípadne slúžia ako prevencia pred nadmerným zúžením dýchacích ciest. Keďže pri CHOCHP nie je obštrukcia dýchacích ciest úplne vratná, aj efekt uvoľňovačov je menší. Pri CHOCHP pomáhajú predovšetkým udržiavať dýchacie cesty priechodné a zlepšujú spirometrické parametre pacienta. Bronchodilatačnými liekmi 1. voľby pri CHOCHP sú liečivá zo skupiny anticholinergík.

Kontrolóry

Predstavujú protizápalové liečivá na dlhodobú pravidelnú terapiu a redukujú výskyt symptómov ochorenia. Najúčinnejšie kontrolóry – inhalačné kortikosteroidy, ktoré sú u astmatikov nasadzované už od najskorších štádií ochorenia, sú v prípade CHOCHP indikované až v neskorších fázach. Problémom je, že u pacientov s CHOCHP vykazujú kortikoidy často slabšiu účinnosť. Na udržiavaciu terapiu stredne ťažkej a ťažkej formy CHOCHP je v posledných rokoch dostupné i nové liečivo – roflumilast.

Okrem klasických uvoľňovačov a kontrolórov liečba CHOCHP zvyčajne zahŕňa i ďalšie formy doplnkovej terapie. Dlhodobé užívanie niektorých antibiotík a mukolytík napríklad preukázalo u určitých skupín pacientov s CHOCHP zníženie rizika exacerbácií. U pacientov s geneticky podmieneným deficitom alfa-1-antitrypsínu má zas opodstatnenie intravenózna substitučná terapia týmto enzýmom, ktorá môže pri CHOCHP spomaliť progresiu pľúcneho emfyzému. Pacientom s CHOCHP sa tiež všeobecne odporúča očkovanie proti chrípke a pneumokokom, ktoré znižujú riziko nebezpečných pľúcnych infekcií.

Nefarmakologická liečba chronickej obštrukčnej poruchy

Manažment CHOCHP by mal optimálne zahŕňať nielen tradičnú farmakologickú terapiu, ale i nefarmakologickú liečbu. Pre pacientov so všetkými formami CHOCHP môže byť významným benefitom pľúcna rehabilitácia, ktorá kombinuje edukáciu, nácvik správnej techniky dýchania a fyzioterapiu pre zlepšenie fyzickej výkonnosti. Pacientom so závažnejšími stupňami ochorenia môže byť ako podporná liečba indikovaná tzv. kyslíková terapia (oxygenoterapia), pri ktorej inhalácia kyslíka cez nos niekoľko hodín denne zabezpečuje dostatočné okysličovanie krvi a tkanív, čím preukázateľne zlepšuje kvalitu života.

Na zvládnutie závažných exacerbácií CHOCHP zas slúži neinvazívna pľúcna ventilácia pomocou masky. V najzávažnejších štádiách CHOCHP, kedy už pacient nie je schopný dýchať sám, nastupuje použitie invazívnej pľúcnej ventilácie, chirurgická liečba, príp. až transplantácia pľúc4.

Režimové opatrenia pri CHOCHP

Aj keď v súčasnosti zostáva CHOCHP stále nevyliečiteľným ochorením, dodržiavanie farmakologickej i nefarmakologickej liečby dokáže výrazne skvalitniť život pacienta a spomaliť progresiu ochorenia. Je dôležité, aby bol pacient o svojej diagnóze a možnostiach terapie správne informovaný zo strany lekára i ostatných zdravotníckych pracovníkov a aby nastavenú liečbu dodržiaval.

Na záver uvádzame niekoľko tipov pre pacientov s CHOCHP, ktoré im môžu pomôcť pri zvládaní ich ochorenia:

  • správna technika dýchania,
  • udržiavanie čistých dýchacích ciest,
  • prísny zákaz fajčenia,
  • pobyt v čistom domácom i pracovnom prostredí,
  • používanie čističiek a zvlhčovačov vzduchu v interiéri,
  • pravidelná primeraná fyzická aktivita,
  • dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu.

Zdroje použité v článku:

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Pocket Guide to COPD Diagnosis, Management, and Prevention. A Guide for Healthcare professionals. 2021 Report. In: goldcopd.org [online] [cit. 2.5.2022]. Dostupné na: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-2021-POCKET-GUIDE-v1.0-16Nov20_WMV.pdf
2. ROZBORILOVÁ, E. Chronická obštrukčná choroba pľúc – súčasné pohľady. Via pract. 2014; 11(3-4): 87-89 https://www.solen.sk/storage/file/article/e0eaf8bc4aac3e6066b3a199e427873f.pdf
3. YAYAN, J. a RASCHE, K. Asthma and COPD: Similarities and differences in the pathophysiology, diagnosis and therapy. Adv Exp Med Biol 2016; 910: 31-8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26820733/
4.COPD. In mayoclinic.org [online] [cit. 2.5.2022]. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/copd/symptoms-causes/syc-20353679

Neprehliadnite